Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Houd van hem met je hele hart

Bijbeltekst(en)

De HEER is de enige

4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5NBV21Open in de Bijbel

Hart

In de Bijbel heeft het hart niet alleen een lichamelijke, maar ook een geestelijke functie. Het is de plaats in het lichaam waar zich gevoel, moed, inzicht, kennis en wijsheid bevinden. Het hart is het symbool voor het innerlijk van de mens in alle opzichten.

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons