Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Rampspoed voor rijken

Bijbeltekst(en)

1En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u zal komen. 2Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. 3Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel het einde van de tijd nadert. 4Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 5U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.

Jakobus 5:1-6NBV21Open in de Bijbel

Elke maand is er wel een loterij met de kans om rijk te worden. Voor veel mensen is dat een droom: rijk zijn. Toch spreekt de Bijbel over rijkdom niet alleen als over een zegen. Jakobus beschrijft rijkdom zelfs eerder als een vloek. Geld is verslavend, je wilt vaak alleen maar meer en het kan je zorgen vergroten. Bovendien lijkt Jakobus er bij voorbaat van uit te gaan dat rijkdom gepaard gaat met onrecht en uitbuiting.

Wat vindt u van de stelligheid van dit stukje? Heeft Jakobus gelijk, of is het volgens u mogelijk om rijk te worden en te blijven zonder andere mensen uit te buiten? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons