Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geduldig lijden

Bijbeltekst(en)

Bemoediging en raadgevingen

7Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 11Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig.

12Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.

Jakobus 5:7-12NBV21Open in de Bijbel

In het vorige stukje heeft Jakobus de rijke mensen toegesproken: zij hebben het in dit leven goed voor elkaar, maar er komt een dag waarop dat verandert. In dit stukje richt Jakobus zich tot mensen die in dit leven veel te lijden hebben. Zij zien juist reikhalzend uit naar de dag waarop God komt en alles omkeert.  Het geduld waarover Jakobus hier spreekt, is een ander soort geduld dan wat je moet opbrengen als de trein vertraging heeft. Het is meer dan lijdzaam afwachten: er zit een actieve keuze in om moed te houden, standvastig te zijn en te volharden, tegen de verdrukking in.

Jakobus schrijft over Job en de profeten. Welke andere Bijbelverhalen helpen u om geduld te hebben?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.9
Volg ons