Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Krachtig gebed

Bijbeltekst(en)

13Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. 14Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 15Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16Daarom: beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 17Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regen gevallen op het land. 18Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort.

19Broeders en zusters, als een van u afdwaalt van de waarheid en een ander laat hem daarheen terugkeren, 20dan mag hij weten: wie een zondaar van het dwaalspoor terugbrengt, redt hem van de dood en wist tal van zonden uit.

Jakobus 5:13-20NBV21Open in de Bijbel

Deze brief is geschreven aan een gemeenschap, een groep mensen die in God geloven. Een gemeenschap met rijke en arme mensen, zoekende en stellig overtuigde mensen. Jakobus roept hen allen op: zorg voor elkaar. Bid met en voor elkaar. Help elkaar om te zoeken naar wijsheid en waarheid. We kunnen snel klaarstaan met een wijzend vingertje, maar volgens Jakobus is het veel beter om met gevouwen handen naar elkaar om te zien. Bidden helpt ons om liefdevol naar elkaar te kijken.

Hoe vaak bidt u met anderen? Bidden anderen ook weleens voor u? Wat doet dit met u?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Jacobus. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons