Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Als de Heer het wil

Bijbeltekst(en)

11Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. 12Er is maar één wetgever en rechter: Hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen?

13Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ 14U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. 15U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ 16Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. 17Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.

Jakobus 4:11-17NBV21Open in de Bijbel

Agenda’s, jaarplanningen, to-do-lijsten… De hele dag door maken we plannen. We denken dat we daarmee het leven in eigen hand hebben. Tot een onverwachte gebeurtenis ons laat zien hoe beperkt onze controle is. Kent u de uitdrukking Deo volente op een uitnodiging? Het betekent ‘als God het wil’. Het laat iets zien van onze afhankelijkheid, van het besef dat wij, mensen, uiteindelijk niet het laatste woord hebben. En daar gaat het Jakobus om: het is trots te denken dat we alles maar kunnen plannen en naar onze hand kunnen zetten. Je hiervan bewust worden begint al met het kijken naar je actielijsten en agenda.

Wat betekent dat, heel concreet, voor de manier waarop u uw agenda voor de komende tijd invult?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons