Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kom in actie

Bijbeltekst(en)

Geloven en doen

19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist in wat hij doet. 26Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.

Jakobus 1:19-27NBV21Open in de Bijbel

De brief van de apostel Jakobus staat bekend als een praktische brief, waarbij geloven gelijkstaat aan doen. Je kunt niet geloven zonder dat het je levensstijl verandert. Je geloof heeft invloed op de manier waarop je over anderen spreekt en met elkaar omgaat. Maar de basis is dit: geloven is vertrouwen dat God goed is en dat hij alles geeft wat we nodig hebben. Vanuit dat besef is het makkelijker om goed voor anderen (en voor onszelf!) te zijn.

Kunt u erop vertrouwen dat God goed is en u geeft wat u nodig hebt? Helpt dit besef u om voor anderen te zorgen, bijvoorbeeld door uw bezit te delen of meelevend te zijn?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons