Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Volmaakt en volkomen

Bijbeltekst(en)

1Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u.

Geloof en standvastigheid

2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. 3Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. 6Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Twijfelaars zijn als de golven in zee, die door de wind nu eens de ene en dan weer de andere kant op worden geblazen. 7-8Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen.

9Laat de onaanzienlijke gelovige trots zijn op zijn aanzien, 10en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. 11Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan terwijl hij volop met zijn zaken bezig is.

12Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. 13Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. 14Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. 15Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.

16Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: 17elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. 18Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, zodat wij als het ware de eerste opbrengst van zijn schepping zijn.

Jakobus 1:1-18NBV21Open in de Bijbel

Vandaag beginnen we aan de brief van Jakobus. Wie Jakobus was en voor wie hij schreef, weten we niet precies. Maar één ding is wel duidelijk: Jakobus spreekt zijn lezers streng toe. Ze moeten niet denken dat geloven alleen bestaat uit ‘ja’ zeggen tegen bepaalde waarheden. Nee, geloven staat gelijk aan doen. Jakobus is daarin heel stellig; hij gaat lijnrecht in tegen menselijke ‘wijsheden’. Word je op de proef gesteld? Wees blij! Ben je rijk? Wees dan trots op je nederigheid.

Bij het lezen van deze brief helpt het om steeds een paar vragen voor ogen te houden: Welke overtuigingen of welk gedrag stelt Jakobus aan de kaak? Wat zet hij daar tegenover? En hoe kan ik dat in de praktijk brengen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons