Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Barmhartigheid wint

Bijbeltekst(en)

1Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen voortrekt op grond van uiterlijkheden. 2Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. 3Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Blijf maar staan, of ga daar maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ 4meet u dan niet met twee maten? Dan wordt uw oordeel toch door verkeerde overwegingen bepaald? 5Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat Hij heeft beloofd aan wie Hem liefhebben? 6Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? 7Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. 9Maar als u op uiterlijkheden afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. 11Want Hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 12Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet, die vrijheid brengt. 13Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

Jakobus 2:1-13NBV21Open in de Bijbel

Hoelang duurt het voordat u uw oordeel over iemand klaar hebt? Een minuut, een uur, of misschien wel een paar jaar? Volgens wetenschappelijk onderzoek duurt het maar een paar seconden. De eerste indruk is bijna allesbepalend voor onze mening over iemand, en voor de manier waarop we vervolgens met de persoon omgaan. Jakobus heeft dat heel goed door. En hij waarschuwt zijn lezers: dit soort gedrag gaat niet samen met het geloof in Jezus Christus!

Waar een groep mensen bij elkaar is, gaat het al gauw om ‘zien en gezien worden’. Wat helpt u om dan toch met Gods ogen te kijken en iedereen gelijk te behandelen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons