Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Daden doen ertoe

Bijbeltekst(en)

14Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar iemand zou kunnen zeggen: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat hij deed toen hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. 23Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26Zoals het lichaam dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood.

Jakobus 2:14-26NBV21Open in de Bijbel

Zijn Jakobus en Paulus het echt helemaal oneens? Nee. Ze schrijven voor verschillende situaties: de lezers van Paulus vonden de joodse wetten nog steeds belangrijk en Paulus wilde duidelijk maken dat die wetten niet kunnen redden. Hij legt de nadruk op het geloof. De lezers van Jakobus lijken het tegenovergestelde te denken: het maakt niet uit wat je doet, als je maar gelooft. Daarom benadrukt Jakobus juist de daden. Niet als middel om rechtvaardig verklaard te worden, maar als teken dat je al als rechtvaardige l

Op welke manieren komt uw geloof tot uiting in uw daden?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons