Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tem je tong

Bijbeltekst(en)

1Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. 2En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden. 3Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6Onze tong is net zo’n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt: hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12Of kan een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water.

Jakobus 3:1-12NBV21Open in de Bijbel

Een leugentje om bestwil, een spannende roddel, een scheldwoord – het is zomaar gezegd, voor je er erg in hebt. Maar als de woorden eenmaal je mond hebben verlaten, kunnen ze niet meer terug. In onze tijd kun je dat ook toepassen op alles wat we via Twitter, Facebook enzovoorts delen. Al die woorden hebben kracht. Jakobus vergelijkt de tong met een vlam. Aan dat beeld zitten twee kanten: vuur kan verwoesten, maar ook warmte en gezelligheid geven. Net zo kan onze tong andere mensen vervloeken, maar ook zegenen en opbouwen.

Hebt u moeite met het geven van complimenten? Wat weerhoudt u ervan om bemoedigende woorden te spreken?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons