Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aanbod voor kerken

Bijbel zondag

Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht aan Bijbelzondag. Een zondag in het jaar met speciale aandacht voor de Bijbel. Op Bijbelzondag willen we onszelf en elkaar (laten) inspireren om de Bijbel (weer) open te doen, en de verhalen met ons eigen leven te verbinden.

Collecteren in de kerk

Help als kerk mee met Bijbelverspreiding en -vertaling door een collecte te organiseren. Wij bieden achtergrondinformatie en een beamerpresentatie aan.

Oecumenisch leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster is een driejarig leesrooster dat in verschillende varianten voorkomt in de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Hieronder vind je naast de lezingen van het Oecumenisch Leesrooster ook daarbij passende programma’s van Bijbel Basics, de kinderdienstmethode van het NBG.

Bijbelse thema's

Op deze pagina vind je informatie over wat het NBG kerken biedt om met thema's als slavernij en groene exegese aan de slag te gaan.

Nieuwsbrief voor kerken

Wist je dat we een nieuwsbrief hebben die speciaal is bedoeld voor mensen met een taak in de kerk? Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van alles wat het NBG voor kerken kan betekenen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons