Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
9 augustus 2021Saskia van den Kieboom

Saskia van den Kieboom: Waarom is goedheid een vrucht van de Geest?

Zoveel vragen en zoveel onzekerheid. Het haalt niet altijd de beste versie van mijzelf naar boven, merk ik. Wat heeft het dan te zeggen dat Paulus ‘goedheid’ het – zesde – geschenk van de Geest noemt?

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

Irritatie

Bij mij neemt irritatie het snel over, merk ik. Dat ondervond ik bijvoorbeeld toen we in onze kerk moesten werken met een reservatielijst. Er mochten maar 15 mensen per viering in het gebouw. Vaak waren dat steeds dezelfde mensen, die soms probeerden om voor enkele zondagen achter elkaar een plaats te reserveren. Dat mocht niet, maar ze konden het altijd proberen. Het wekte in mij een hoop irritatie op. Waarom konden die mensen hun plaats niet geven aan iemand anders, die al weken niet was geweest? Die irritatie ging gelukkig altijd weer snel voorbij. Er was geen sprake van complete afwezigheid van de zogenaamde ‘goedheid’. Die goedheid is in ieder mens aanwezig, maar er is ruimte nodig om haar naar boven te laten komen. Ik geloof dat ieder mens goed is en goed wil doen, maar dat er soms zoveel ellende en misère aanwezig kunnen zijn dat de goedheid ondergesneeuwd raakt. Ik geloof sterk dat de heilige Geest ervoor kan zorgen dat de goedheid dan toch de overhand neemt. Dat de heilige Geest mij doet inzien dat deze mensen evengoed in nood zijn; dat ze snakken naar een normale wereld waar ze gewoon hun geloof kunnen belijden.

Naar je beste kunnen

Er is volgens mij ook een verschil tussen goedheid en doen wat gedaan moet worden. In onze parochie Heilig Hart van Jezus in Antwerpen hebben we een inloophuis voor dak- en thuislozen. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag zijn mensen welkom voor koffie, thee, wat eten en een babbel. Soms zeggen mensen dat dat een en al goedheid is. Maar het is werk dat gedaan moet worden, dus is het dan ook goedheid? We zien dat het gebeuren moet, en daarom doen we het. Toch is dat niet het hele verhaal. Zonder de kracht van de heilige Geest zouden we dit werk niet kunnen doen. Te vaak houden we er een machteloos gevoel aan over dat we mensen niet echt kunnen helpen, maar dat we ze alleen voor een paar uur per week een veilige plek kunnen bieden. In die zin is goedheid wellicht de intentie om naar je beste kunnen het werk te doen dat gedaan moet worden.

Meer dan goud of zilver

Zelf worstel ik soms met de vraag wat je het beste kunt doen voor bedelaars die je hier in Antwerpen best vaak tegenkomt. Zo is goedheid niet zomaar twee euro aan een bedelaar geven om ervan af te zijn. Het is ook niet met de bedelaar gaan eten zodat je zelf in geldnood of tijdnood komt. Goedheid is wel om de bedelaar vriendelijk te woord te staan, hem of haar het beste wensen, ook al heb je geen tijd of geld te geven. Als dat lukt, dan is er denk ik sprake van goedheid als een vrucht van de heilige Geest. Spontaan denk ik aan een passage uit het boek Handelingen waar Petrus zegt: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ (Handelingen 3:6) Wanneer je iemand bemoediging kunt geven, een beetje optimisme, zelfvertrouwen en een goed gevoel, dan is dat heel veel waard, veel meer dan goud of zilver.

Boven jezelf uitstijgen

Een laatste voorbeeld. Ik heb een vriendin met psychische problemen. Er is altijd wel drama, ze heeft altijd wel een probleem met iemand en het ligt nooit aan haar. Soms betrap ik haar op leugens, en dat was voor mij bijna de reden om een punt achter de vriendschap te zetten. Totdat ik inzag dat ze het niet expres doet. Het is een patroon waarin ze wordt meegesleurd. Ze weet soms zelf niet dat ze de waarheid verdraait, of wat de waarheid is. Toen ik dat inzag, wilde ik de vriendschap niet meer opgeven. Al is het soms moeilijk, ik concentreer me op de goede dingen van deze vriendin, de spontaniteit, het doorzettingsvermogen dat ik bewonder en de loyaliteit die er ook is. Toch ben ik ervan overtuigd dat ik dat niet op eigen kracht doe: dat is absoluut de heilige Geest!

Goedheid die komt van de heilige Geest is zoveel krachtiger dan gedrag dat alleen maar uit onszelf komt. Door de goedheid van de Geest toe te laten kunnen we als mensen boven onszelf uitstijgen en werkelijk mooie en goede dingen doen. Dingen die gedaan moeten worden.

Saskia van den Kieboom
Pastoraal werker in Antwerpen-Noord

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons