Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 januari 2024Hetty Lalleman

Voor altijd dezelfde

Deze blog schrijf ik nog in het oude jaar, zo net op de valreep. Ik las deze week een gedeelte uit Hebreeën en bleef nadenken over het bekende vers

8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Hebreeën 13:8NBV21Open in de Bijbel

Voor een aantal lezers van deze blog klinkt dit vers misschien te statisch: Jezus verandert nooit, maar veranderingen horen toch bij het leven? Is Jezus niet ‘saai’ en is een leven met Hem niet saai?

Voor anderen – ik denk vooral voor mensen voor wie het leven niet gemakkelijk is – kan deze tekst juist heel troostvol zijn. Deze troost heeft te maken met Gods trouw: wat er ook gebeurt, God komt zijn beloften na. Dat geldt niet alleen voor God de Vader, maar ook voor God-met-ons, Immanuel, Jezus Christus. Hij heeft Gods trouw belichaamd, in zijn leven op aarde heeft Hij Gods beloften uit het Oude Testament waargemaakt.

Die beloften van God zijn als een regenboog over de geschiedenis. Wat er ook gebeurt, God laat zijn schepping niet los. Wat er ook gebeurt, Jezus Christus houdt ons in zijn hand. Zoals Hij zegt in Johannes 10:27-30:

27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en Ik zijn één.’

Johannes 10:27-30NBV21Open in de Bijbel

Niet onbewogen

In tuincentra kom je ze regelmatig tegen: beeldjes van een dikke, lachende Boeddha, en serene beeldjes van Shiva. Onbewogen, altijd dezelfde. De God van de Bijbel is anders: Hij trekt met zijn volk mee door de geschiedenis. Hij wil graag dat wij ons dagelijkse leven met Hem leven, Hij wil met ons in gesprek zijn. Hij kan zelfs van plan veranderen door ons gebed.

Dat lijkt een paradox: Hij blijft dezelfde, maar verandert toch?!

Je kunt dat begrijpen door je het verhaal van Jona te herinneren: Jona zegt Nineve het oordeel van God aan, maar nadat de mensen zich bekeren, verandert God van plan en vernietigt Nineve niet. Tot groot ongenoegen van de profeet.

Jona kent zijn dogmatiek, zijn geloofsleer, van binnen en buiten:

2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Jona 4:2NBV21Open in de Bijbel

Hij haalt hier de oude woorden aan, die God tegen Mozes had gesproken in Exodus 34:6. Deze God houdt Jona liever voor zichzelf dan dat de ‘heidenen’, de niet-Joden, de mensen van Nineve, er ook bij zouden horen.

Maar dan komt Jona’s geloofsleer tot leven. Juist omdat God genadig en trouw is, luistert ook naar mensen die van Hem zijn afgedwaald, maar zich tot Hem keren, voor de eerste of de zoveelste keer. Met zo veel genade weet Jona geen weg.

God verandert zijn plannen als reactie op het gedrag van de mensen. Hij is dus niet de onbewogene, die van ver toekijkt en niets doet.

Ontferming

Gods genade en trouw zijn heel duidelijk zichtbaar geworden in wat Jezus Christus op aarde heeft gedaan. Een Bijbeltekst die Hem typeert is:

36Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren, als schapen zonder herder.

Matteüs 9:36NBV21Open in de Bijbel

Jezus wordt innerlijk geraakt door mensen die er moe en afgetobd uitzien en voor wie niemand zorgt, ook de religieuze leiders van dat moment niet. Een goede herder ziet wat een schaap mankeert en heeft juist oog voor de zwakke schapen. Zo’n goede herder is Jezus.

Vaste grond onder de voeten

Jezus Christus is gisteren, vandaag, morgen, overmorgen en voor altijd de Trouwe, degene die met ontferming over mensen bewogen is. Hij is bij ons leven betrokken, bij de moeilijke momenten vol angst of twijfel, en bij de vrolijke, gelukkige momenten in ons leven. Hij is er ook bij als wij gaan sterven. Wie Christus als fundament onder zijn leven heeft, heeft vaste grond onder de voeten. Voor nu en altijd. En – zo weet ik uit ervaring – een leven met Hem is allesbehalve saai!

Hetty Lalleman is theoloog, schrijver en buurtpastor in een dorp in Surrey, Engeland.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons