Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Roelien Smit

Vijf tips om stil te staan bij dankdag

Dankdag voor gewas en arbeid is een dag om God te danken voor de oogst en het werk van het afgelopen jaar. Een dag dus om dankbaar te zijn voor alles wat God gegeven heeft. Dat kan zowel in de kerk als thuis. Hier vind je vijf tips om thuis stil te staan bij dankdag.

1. Lees Bijbelteksten waar dankbaarheid een rol in speelt

In de Bijbel staan verschillende teksten waarin God gedankt wordt. David doet dit bijvoorbeeld als hij de bouw van de tempel heeft voorbereid:

David dankt de Heer

10Toen dankte David de Heer. Alle Israëlieten waren daarbij aanwezig.

David zei: ‘Heer, God van onze voorvader Jakob die de naam Israël gekregen heeft. Wij zijn u voor altijd dankbaar! 11U bent geweldig en machtig. U hebt alle macht, alle eer en alle kracht. Heer, u bent koning van de hele aarde, en u heerst over de hemel. Alles is van u!

1 Kronieken 29:10-11BGTOpen in de Bijbel

Lees met elkaar teksten over dankbaarheid uit de Bijbel. Doe dit eens anders dan anders. Lees bijvoorbeeld hardop als je normaal in stilte leest, of lees om de beurt een tekst.
 
Bijbelgedeelten die goed aansluiten bij dankdag zijn:

2. Maak de maaltijd extra bijzonder

In de Bijbel wordt God vaak gedankt met offers. De Israëlieten deden dit bijvoorbeeld na het binnenhalen van de oogst. Ze brachten God dan een graanoffer uit de nieuwe tarweoogst (Leviticus 23:16-17).

Ook op dankdag is het goed om stil te staan bij de oogst van het afgelopen jaar. Dat kan bijvoorbeeld door een zegen te vragen aan God over de maaltijd en het afgelopen jaar, en te danken voor het voedsel dat hij geeft.

Om hier nog meer nadruk op te leggen, kun je ook een van de maaltijden op dankdag extra bijzonder maken. Een feestelijk gedekte tafel, of een bijzonder gerecht helpen je om ook het eten weer eens met andere ogen te bekijken.

3. Laat zien dat je God wil danken

Als Salomo de tempel voor God bouwt in Jeruzalem, spaart hij kosten noch moeiten om de tempel prachtig te versieren. Overal laat hij op de muren en deuren bloemen, palmbomen en engelen uitsnijden. En alles wordt versierd met goud en mooi hout. (1 Koningen 6:29-36)
 
Maak ook in jouw huis zichtbaar waar je dankbaar voor bent. Schrijf bijvoorbeeld met glasstiften op de ramen waar je God voor wil danken. Of maak een kunstwerk van foto’s met mensen of dingen waar jij God dankbaar voor bent. Een hedendaagse verwijzing naar het Bijbelse feest bij de oogst zou je vorm kunnen geven door het maken van een oogstkrans, met vruchten zoals pompoen, kastanjes en graan.

4. Zing voor God

In de Bijbel wordt God vaak gedankt door voor hem te zingen. Bijvoorbeeld in 2 Kronieken 5:11-14 als de ark van het verbond in de tempel gezet wordt. Of in Ezra 3:10-13 als de tempel van Salomo weer opnieuw wordt opgebouwd. En ook in de brief aan de Kolossenzen worden we opgeroepen om liederen te zingen om God te eren en hem dankbaar te zijn (Kolossenzen 3:16).
 
Denk daarom ook eens aan het zingen of lezen van een Psalm waarin God gedankt wordt, zoals Psalm 100, Psalm 118:24-29 of Psalm 150. En als je een Samenleesbijbel in huis hebt, kun je bijvoorbeeld het lied ‘God is goed’ zingen.

5. Denk na over iets dat je voor een ander kunt doen

Als het volk van Israël wetten van God krijgt, drukt hij hen op het hart niet alleen aan zichzelf te denken. In Deuteronomium 15:11 staat het bijvoorbeeld zo:

11Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom gebied ik u vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.

Deuteronomium 15:11NBV21Open in de Bijbel

Gerelateerde berichten

Vervuld van dankbaarheid

‘Dankdag voor gewas en arbeid’ – terwijl Nederland nog half in de ban van Halloween is, en alweer bijna in de ban van Sinterklaas, is er maar weinig aandacht voor dit kerkelijke feest. Meestal noopt het weer rond deze tijd van het jaar ook niet bepaald tot dankbaarheid.  Waarom zou je juist nu een moment nemen om God te danken? 

Een beetje weemoedig denk ik aan de kerk van mijn jeugd. Daar, in het zuiden van Duitsland, vierden we ‘Erntedank’ eind september. De kerk was dan gevuld met streekproducten: appels, peren, mais, korenaren, brood, en druiven – heel veel druiven, want ik kom uit een wijnstreek. Zelfs als kind voelde je aan dat dit iets was om dankbaar voor te zijn, zeker omdat je na afloop van de dienst mocht proeven van al dat heerlijks. Om diezelfde dankbaarheid in november te voelen, en dan ook nog in een wereld waarin appels, peren en wat we verder nog lekker vinden handzaam verpakt tot in onze keuken worden geleverd, moet je iets beter je best doen. En waarom zou je ook eigenlijk? Dankdag is tenslotte helemaal geen Bijbels feest. Het is ontstaan in de nasleep van de Dordtse Synode, met wortels in de Middeleeuwen. Vooral in tijden van crisis vond men het toen belangrijk om Gods hulp op een georganiseerde manier in te roepen – en om hem, op even georganiseerde wijze, te danken voor zijn bijstand. 

Geen Bijbels feest dus, maar de gedachte erachter is wel op en top Bijbels. Bidden én danken als opdracht, al dan niet op een georganiseerde manier, komt op veel plaatsen in de Bijbel terug. En het kan best de moeite waard zijn om daar eens bewust bij stil te staan. 

Onze ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ lijkt het meest op de manier waarop het thema ‘dankbaarheid’ In de boeken van Mozes ter sprake komt: vooral gelinkt aan de eerste levensbehoeften, en gezamenlijk gevierd op vastgezette dagen. In
Leviticus 23:15-21 lees je hoe het volk van Israël ‘dankdag’ hoorde te vieren. Dat had toen de vorm van een tweeluik: aan het begin van de oogst moest de eerste schoof worden geofferd. Pas daarna mochten de mensen zelf van het net geoogste graan eten.

Lees meer
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons