Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
4 december 2023Pieter J. Lalleman

1e advent – Verwachten dat God handelt

De blogs in de periode van Advent en Kerst gaan over het nieuwe begin dat God maakt door de komst van Johannes en Jezus. Daarin lopen ze gelijk op met het Bijbel Basics adventsproject: Een nieuw begin. Deze keer staat Lucas 1:5-25 centraal, het verhaal over de priester Zacharias die een bijzondere boodschap krijgt. Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind krijgen, hoewel ze al oud zijn: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.

De priester Zacharias is een vroom man, een goede dienaar van God, net als zijn vrouw Elizabet. Ze leven volgens Gods geboden en wetten (vers 6). Hij is in Jeruzalem, in de tempel, om God een week lang te dienen. Er waren in die tijd zoveel priesters dat ze allemaal maar een week lang dienst hadden.

Teleurstellingen

Zacharias is niet gelukkig, want behalve Elizabet heeft niemand hem uitgezwaaid toen hij van huis vertrok. Ze hebben geen kinderen. Ze hadden natuurlijk lang en vaak gebeden om kinderen, maar nu zijn ze te oud. Hun namen zullen uit Israël verloren gaan.

Zacharias heeft teleurstellingen gekend in zijn leven. En dat geldt ook voor velen van ons. Er is waarschijnlijk bijna niemand die de laatste jaren geen tegenslagen heeft gehad. De dingen zijn sinds Covid niet meer zoals ze waren. Het is gemakkelijk om het geloof in andere mensen en in God te verliezen.

Zacharias is een man met afnemende verwachtingen en een uitdovend geloof. Zijn geloof is als een kaars die bijna door de wind wordt uitgeblazen; de wind van de tegenspoed. Toch krijgen we niet de indruk dat hij verbitterd is. God kan hem nog steeds gebruiken in zijn plan. Je bent voor God nooit te oud en je hebt geen heel krachtig geloof nodig om nuttig te zijn.

Je gebed is verhoord

In de tempel valt het lot op hem. Hij wordt aangewezen voor het unieke voorrecht om het heiligste deel van de tempel binnen te gaan en daar het offer te brengen. Wat een zegen! Hij zal dit speciale werk met opwinding hebben gedaan.

Opeens verschijnt er een engel aan hem. ‘Je gebed is verhoord’: zijn gebed voor zichzelf en zijn vrouw, en zijn gebed voor het volk Israël. Hij krijgt toch een zoon! Een bijzondere zoon zelfs, die profeet zal zijn en het volk zal voorbereiden op de komst van God (verzen 14-17).

Zacharias heeft moeite om deze belofte te geloven. De engel interpreteert zijn vraag als een teken van ongeloof. Zacharias krijgt het teken dat hij niet meer kan spreken. Maar de engel herroept zijn belofte niet! De zoon zal toch geboren worden, Zacharias heeft nog altijd een rol te spelen. Gods plan gaat door, ondanks het gebrek aan geloof van zijn dienaar. Het kerstverhaal staat vol met mensen die ondanks de feiten geloven, zoals de profeten en Maria.

Een actieve God

De boodschap van Advent is: we mogen verwachten dat God handelt, dat Hij zich bemoeit met de zaken van deze wereld. We mogen ons voorbereiden op een ontmoeting met de God die nog steeds actief is, de God die het onvruchtbare vruchtbaar maakt, die mensen met een zwak geloof zegent. God is aan het werk en er kunnen grote dingen gebeuren. Zoals we in Jesaja 35 lezen, zal de woestijn bloeien als een prachtige tuin. Niet dankzij menselijke inzet, maar dankzij Gods ingrijpen.

Advent zegt ons ook: Je bent nooit te oud om door God gebruikt te worden; je hebt ook geen krachtig geloof nodig. God gebruikt allerlei soorten mensen, niet alleen mensen vol geloof zoals Maria. Hij gebruikt ook mensen zoals Zacharias en zijn zoon Johannes.

Onze directe vooruitzichten kunnen somber zijn, maar Gods plannen zullen doorgaan, nu net als toen. Zijn plan voor de kortere termijn en zijn plan voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Je bent nooit te oud om erbij betrokken te zijn; Je hebt geen groot geloof nodig om te ontvangen wat Hij belooft en wat Hij geeft.

Dr. Pieter J. Lalleman is schrijver, nieuwtestamenticus en predikant van de Baptistengemeente in Knaphill, Surrey, Groot-Brittannië.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons