Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Zacharias in de Bijbel?

Zacharias is de vader van Johannes de Doper, en een priester in Jeruzalem.

Betekenis van de naam Zacharias?

De Griekse naam Zacharias is afgeleid van de Hebreeuwse naam Zacharia (Zecharja). Deze namen betekenen: De Heer gedenkt.

Zacharias, vader van Johannes de Doper

Zacharias is de vader van Johannes de Doper en de man van Elisabet. Hij is een priester. Als we hem in het evangelie volgens Lucas tegenkomen, doet hij de priesterdienst in de tempel in Jeruzalem. Hij heeft geen kinderen en is al op leeftijd. De engel Gabriël vertelt hem dat hij en zijn vrouw toch een zoon zullen krijgen, en dat die een belangrijke opdracht heeft en vervuld zal zijn van de heilige Geest.
Zacharias gelooft deze boodschap niet, en daarom kan hij niet meer praten tot het moment dat zijn zoon de naam Johannes krijgt. Als het kind acht dagen oud is wordt het besneden. De mensen verwachten dat hij Zacharias zal heten, net als zijn vader, maar Elisabet noemt hem Johannes. Zacharias bevestigt dat. Op dat moment kan hij weer spreken en looft hij God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons