Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 november 2018

Twee: een tegenstrijdig getal

Het getal twee

Het getal twee is het laagste priemgetal dat er bestaat. Een een-tweetje is iets dat erg gemakkelijk gaat. En wie kent het (Bijbelse) spreekwoord ‘niemand kan twee heren dienen’ niet? Twee is een heel gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bijbel is er meer met het getal twee aan de hand dan je op het eerste gezicht ziet.

Het getal twee in de Bijbel

 ‘Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken’ (1 Koningen 18:21). Eigenlijk geeft deze uitspraak van Elia perfect weer wat er met het getal twee aan de hand is. Want het getal twee hinkt in de Bijbel op twee gedachten. Aan de ene kant is de tweede man altijd minder belangrijk dan de eerste man. Jozef mag bijvoorbeeld rijden in de op een na mooiste wagen. Hij is dus niet de allerbelangrijkste man in Egypte (Genesis 41:43).
Maar tegelijkertijd geef je in de Bijbel met het getal twee aan dat iets het belangrijkste is. Zo krijgt de oudste zoon een dubbel deel van de erfenis (Genesis 25:30-33). En Elisa vraagt om dubbel in de geest van Elia te mogen delen (2 Koningen 2:9).

 
Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol:
– Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt, betekent volgens Jozef dat de droom zeker uit zal komen (Genesis 41:32).
– Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen door de engel van God als hij zijn zoon Isaak op het altaar gebonden heeft (Genesis 22:11). Ook Mozes (Exodus 3:4) Samuel (1 Samuel 3:10), Saulus (Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen tweemaal hun naam na elkaar. Ook weer om te laten zien dat wat er volgt echt belangrijk is.
– Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld Mozes en Aäron die met z’n tweeën bij de farao komen (Exodus 5:1) en twee verspieders die naar het beloofde land gaan om te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee op weg (Marcus 6:7). Twee getuigen zijn immers voldoende om iets voor waar aan te nemen.

Het getal twee in gelijkenissen

Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen over elkaar. Daar moet je dan een radicale keuze in maken: kies je voor het goede of voor het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo heb je de twee zonen die wel of niet doen wat hun vader wil (Matteüs 21:28-32), twee mensen in de tempel: de tollenaar tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-14), of twee huizen: het huis op de rots en de andere op het zand (Matteüs 7:24-27).

Tegenstrijdig

Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant is het ‘het belangrijkste’. Het gaat erom dat iets zeker zal gebeuren. Tegelijkertijd is het niet hetzelfde als één: Je moet kiezen.
 
Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun gebed, zal het gebeuren. Want als er twee of meer mensen in zijn naam bij elkaar komen, is God in hun midden (Matteüs 18:19-20).

Deze blog is onderdeel van een serie blogs over getallen in de Bijbel. Lees hier de blog over het getal 3, 7, 10, 12 en 40 in de Bijbel.


 Deze blog is geschreven door Roelien Smit, Bijbelwetenschapper en vertaler bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ze houdt zich onder andere bezig met de kindernevendienstmethode Bijbel Basic

Gerelateerde berichten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons