Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 november 2018

Twaalf: een compleet getal

Het getal twaalf

Het getal twaalf kom je elke dag tegen in de klok. We kennen twaalf maanden. Twaalf is het hoogste getal als het gaat om de aanduiding van hoe hard het waait. Ook in verhalen speelt het getal twaalf vaak een bijzondere rol. Denk maar aan de twaalf ridders aan de ronde tafel van Koning Arthur. En twaalf is ook weer een bijzonder Bijbels getal.

Een grote rol in de Bijbel

Het getal twaalf speelt een grote rol in het Oude en Nieuwe Testament. Ook van dit getal wordt vaak gezegd dat het gaat om iets dat compleet is (lees de blog over het getal 7). Soms wordt gezegd dat dit zo is omdat je twaalf krijgt als je 3 en 4 met elkaar vermenigvuldigt. En ook die twee getallen zijn heel bijzonder in de Bijbel. Als je naar de Bijbelse verhalen kijkt zie je dat twaalf inderdaad vaak iets laat zien dat compleet is. Want Jezus had twaalf leerlingen! En toen Judas afviel, werd er snel een nieuwe gekozen (Matteüs 10:1-4 en Handelingen 1:15-26).

Compleet

Maar ook in andere verhalen zie je dat twaalf wijst op compleetheid:

  • Jakob krijgt uiteindelijk twaalf zonen. Bij zijn vrouwen Lea en Rachel en bijvrouwen Bilha en Zilpa krijgt hij twaalf zonen en één dochter. De dochter, Dina, speelt echter eigenlijk geen rol in de verhalen (Genesis 46:8-27). Het gaat steeds over de zonen.
  • Het land Israël wordt verdeeld over twaalf stammen. Opvallend is dat deze stammen niet helemaal samenvallen met de twaalf zonen van Jakob: de stam Levi krijgt geen eigen gebied. De Levieten moeten namelijk leven van het werk in de tempel. Ze krijgen wel steden met land eromheen voor hun kuddes. En ook Jozef krijgt geen stamgebied. In plaats daarvan krijgen zijn twee zonen Manasse en Efraïm een stamgebied (Genesis 48:5).
  • Vlak nadat het volk uit Egypte getrokken is, komen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen (Exodus 15:27). Dit is alvast een voorproefje van het mooie en goede leven dat het volk tegemoet gaat. Ook al klagen ze hier en zien ze het nog niet.
  • In het boek Jona wijst het getal twaalf ook op compleetheid. In Jona 4:11 zegt God: “zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?” In het Hebreeuws wordt honderdtwintigduizend geschreven als twaalf tienduizendtallen.

Bijzonder is dat ook het getal 144 iets met twaalf te maken heeft: 144 is immers 12×12. Dus als er in Openbaring 7:4-8 en Openbaring 14:1-5 over 144.000 mensen met Gods zegel gesproken wordt, kan het niet completer. Sowieso speelt het getal twaalf vaker een rol in dit boek vol getallensymboliek: bijvoorbeeld bij twaalf sterren in de krans bij de vrouw uit Openbaring 12:1 en in de afmetingen van het nieuwe Jeruzalem met twaalf stadspoorten en twaalf parels in Openbaring 21:12-17.

Als je dus volgende keer naar de klok of de kalender kijkt, denk dan nog eens aan al deze verhalen uit de Bijbel. Completer en beter wordt het niet!

Deze blog is onderdeel van een serie blogs over getallen in de Bijbel. Lees hier de blog over het getal 37 en 40 in de Bijbel. 

Deze blog is geschreven door Roelien Smit, Bijbelwetenschapper en hoofd communicatie bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Ze houdt zich onder andere bezig met de kindernevendienstmethode Bijbel Basics en is publicist voor deBijbel.nl.

Gerelateerde berichten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.20
Volg ons