Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
7 november 2018Roelien Smit

Zeven: een heilig getal

Het getal zeven

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. En je komt het getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels en als je de twee tegenover elkaar liggende vlakken van een dobbelsteen bij elkaar optelt, komt daar altijd zeven uit. Maar zeven is ook een van de bekendste Bijbelse getallen.

Een bijzonder getal: compleetheid

Het getal zeven is in de Bijbel inderdaad een bijzonder getal.  Veel mensen zullen het direct herkennen als een Bijbels, een heilig getal. Maar wat is dan het bijzondere van zeven?

Zeven staat in de Bijbel symbool voor compleetheid. Het geeft aan dat iets af is: iets kan niet beter worden dan het is, of juist niet erger. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze verhalen:

  • Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt (Genesis 1:1-2:4). Opvallend is dat het Hebreeuws geen namen voor de dagen kent, behalve voor de laatste dag. Er wordt geteld: de eerste dag, de tweede. Maar de rustdag, de zevende dag, wordt sabbat genoemd.
  • Als iemand Kaïn wil doden, zal hij zeven keer gestraft worden door God (Genesis 4:15). Opvallend is dat in Genesis 4:24 Lamech roept dat als iemand hem wil doden, hij wel 77 keer gestraft wordt. Een teken van onbegrensde wraak dus. Dat staat tegenover de zeventig maal zeven keer die je van Jezus moet vergeven (Matteüs 18:22). 
  • In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Niemand mocht dan zaaien of oogsten. En na zeven keer zeven jaar, was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar konden slaven bijvoorbeeld terugkeren naar hun familie en hoefden schulden niet meer terugbetaald te worden.
  • In het Bijbelboek Ezechiël worden er profetieën uitgesproken tegen zeven verschillende volken, zoals tegen Tyrus en Sidon (Ezechiël 25-32). Daarmee wordt de hele wereld bedoeld.
  • Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er zeven manden vol brood over (Matteüs 15:32-39). Dit verhaal staat vlak na de wonderbare vermenigvuldiging met vijf broden, twee vissen en twaalf manden.

Het boek Openbaring

Ook in het boek Openbaring komt het getal zeven heel veel voor. Dit boek staat vol (getallen)symboliek. Er wordt onder andere gesproken over:

Kortom, het getal zeven laat zien dat iets af is. En als je dit weet over het getal zeven, ga je de Bijbelverhalen nog beter begrijpen. Zo komen ze dichterbij!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.19
Volg ons