Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 april 2022

Pasen met Psalmen

Een bijzondere manier om Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen te beleven: met de Psalmen. In deze blog vind je voor elk van deze bijzondere dagen een psalm, en een bijbehorend gebedsmoment. Nikolaas Sintobin, Jezuïet en gebedsexpert, neemt je mee langs deze Psalmen en geleid je in het bidden.

Deze gebedsmomenten komen uit het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten door Nikolaas Sintobin.

Goede Vrijdag - Verlatenheid

Mijn God, mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 
‘Mijn God!’ roep ik 
overdag, en U antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 

Psalm 22

Het kwaad kan extreem zijn. Ook het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid. Deze ervaring is Jezus niet vreemd. Alles wordt Hem afgenomen. Alles moet Hij loslaten. Zelfs het gevoel van verbondenheid met zijn Vader. Toch blijft Jezus zich richten tot God. In het aangezicht van de dood blijft Hij geloven, ondanks alles. 

  • Hoe groot is jouw geloof? 
  • Hoever kan jij gaan in het loslaten van wat je dierbaar is? 
  • Kan jij tot God bidden als alles duister wordt, ook als je zijn aanwezigheid niet meer voelt? 

Stille Zaterdag - Tot in het donkerste van de nacht

 Komt uw liefde in het graf ter sprake 
of uw trouw in de afgrond? 
Weet men in de duisternis van uw wonderen 
of van uw weldaden in het land der vergetelheid? 
Daarom roep ik U om hulp, HEER, 
elke morgen nader ik U met mijn gebed.

Psalm 88

Jezus heeft ons hele menselijke bestaan gedeeld. Hij is afgedaald tot in de volstrekte machteloosheid en onzekerheid van de dood. Jezus heeft ons wachten en hopen midden in de zinloosheid niet geschuwd. Zo heeft Hij zijn licht gebracht tot in het donkerste van de nacht. 

  • Wat doet het jou te weten dat Jezus, God zelf, door de dood is gedaan? 
  • Heb jij ervaringen gehad van dood? Zo ja, plaatst het besef dat Jezus zelf ook is doodgegaan die ervaring in een bijzonder perspectief? 
  • De verrijzenis van Jezus was er niet onmiddellijk. Er is tijd overheen gegaan. Stille zaterdag kan lang duren. Wat doet dit wachten met jou?  

Paaszondag - Verrijzenis

In deze podcast leest Nikolaas Sintobin zelf psalm 98 en het gebedsmoment aan je voor.

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

Psalm 98: 1-2

Paasmaandag - De verrezen Heer komt naar mij toe

Uit Sion, stad van volmaakte pracht, 
verschijnt God in stralend licht.
Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! 

Psalm 50

Opvallend in de verschijningsverhalen is dat de verrezen Heer steeds zelf het initiatief neemt om naar mensen toe te komen. De openbaring gaat verder. God laat zich steeds weer kennen aan ons, tot op vandaag. 

  • Welke verschijningsverhalen van de verrezen Jezus spreken jou het meest aan?  
  • Heb jij ervaringen gehad die je, op de een of de andere wijze, kunt duiden als een ontmoeting met de levende Heer? 
  • Zo ja, wat hebben die ervaringen met jou gedaan? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons