Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
15 januari 2022

Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Op 15 januari, aan de vooravond van de Week van Gebed, heeft in Nederland een nationaal gebedsmoment plaatsgevonden, op zoek naar vrede en verbinding. Tijdens het programma rondom dit gebed willen christenen zich verootmoedigen tegenover God en elkaar. De tekst van het gebed is geschreven door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, geïnspireerd op het Onzevader, het gebed dat christenen wereldwijd verbindt. Bid je met ons mee?

‘Onze Vader in de hemel’, zo willen we roepen,
Maar onze blik naar boven is vertroebeld.
‘Laat uw koninkrijk komen’, zo wensen we vurig,
Maar we vinden het moeilijk om uw wil te doen.
‘Geef ons vandaag wat we nodig hebben’, niet meer en niet minder,
Maar alleen U weet wat wij ten diepste nodig hebben.

‘Red ons van het kwaad’,
Dat is ons diepste verlangen.
Maar wat als mijn ‘kwaad’ iets anders is dan dat van mijn naaste?
Wat als ik soms liever mijn eigen gelijk bevestigd zie
Dan dat ik vreugde vind in de waarheid?

Help ons dan om te bidden:
‘Vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’.
Vergeef ons, wanneer we onze pijn tot wapens omsmeden.
Uit zelfverdediging, natuurlijk, maar toch.
Vergeef ons, wanneer we muren optrekken
Totdat niets ons meer kan raken,
En we zelf geen kant meer op kunnen.

Heer, U kent ons en doorgrondt ons.
Droog onze tranen, zodat we werkelijk kunnen zien,
Oog in oog, volledig kennend, volledig gekend.
Geen afspiegelingen meer, geen raadselachtige beelden,
Geen dreunende tweets en schallende one-liners,
maar de taal van de liefde.
Leer ons die taal spreken en verstaan,
Geduldig, verdraagzaam en volhardend,
Totdat hoop en vreugde overwinnen.

‘Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,
in eeuwigheid, amen’

Het Nationaal gebed is een initiatief van de EO, de Protestantse Kerk, MissieNederland, Raad van Kerken, Samen Kerk in Nederland en NietAlleen. Kijk het nationaal gebed terug via nationaalgebed.nl!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons