Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 maart 2022

Loop de wedstrijd van je leven!

op weg met de NBV21

In de blogserie Op weg met de NBV21 vertellen bekende Bijbellezers uit Nederland en Vlaanderen wat heeft de NBV21 hen te zeggen heeft voor het leven en werk.

Door Isaac Van der Jeught

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Jongerenpastor Isaac Van der Jeught was een van de Nederlanders en Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. De Bijbel helpt hem om de wedstrijd van zijn leven te lopen.

Wat ik zo mooi vind aan de Bijbel? Hij doet ons in onszelf treden om ons hart te bevragen. De Bijbel laat ons niet in het ongewisse. De woorden in dat boek zijn als stapstenen waarlangs we mogen leren en leven. Die woorden roepen ons op om ons in te spannen voor de goede wedloop van het geloof. De Bijbel scherpt ons aan om de wedstrijd van ons leven te lopen!

Ik heb het genoegen om die ‘wedstrijd’ met jongeren te lopen. Geen wedstrijd van concurrenten met één winnaar, maar van dragers om elkaar over de finish te helpen. Want geloven doe je niet alleen.

Loopgrond

Als jongerenpastor word ik uitgedaagd om gelovig op weg te gaan met jongeren. De loopgrond in mijn werkveld (en geloof me, daarbuiten evenzeer) is van fundamenteel belang, en dat is het Woord. Op een sterk fundament kan je nu eenmaal iets moois bouwen! Het meebouwen aan een wereld van ‘jong & gelovig’ is soms een pittige maar een b(l)oeiende uitdaging. Samen met jongeren motiveren we elkaar om tot bloei te komen. Om tot ons doel te komen: elkaar dragen bij de goede wedloop van het geloof. Niet voor een vergankelijke erekrans, maar voor een onvergankelijke.

‘… en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof’

Hebreeën 12:1b en 2a

Die levende Heer mogen we ontmoeten in de Schrift, het Woord dat eeuwig standhoudt. In dat Woord mogen we Gods liefde als krachtbron ontdekken terwijl we de wedstrijd van ons leven lopen! Deze krachtbron bevrijdt ons van wat ons verstrikt. Tijdens het hardlopen mogen we ons aangemoedigd weten door onze medegelovigen. Bovendien is er dat sterke fundament dat ons draagt: het Woord waarin we Jezus leren kennen.

Delen en volharden

Dat we gedragen worden, is een waarheid die God ons aanreikt doorheen zijn Woord. Dat Woord is een kostbare gift. Een geschenk dat we niet zomaar voor onszelf kunnen houden, maar vanuit ons spreken, doen en laten mogen delen met onze medemens. Vanuit mijn functie is dat concreet met jongeren. Ik werk daarbij met dat Woord, omdat de vruchten die daaruit voortkomen zowel de jongeren als mijzelf sterken om te volharden in de wedloop die voor ons ligt.

Mijn hoop is dat de nieuwe Bijbelvertaling (NBV 21) nieuwsgierigheid oproept. Dat jongeren – voor het eerst of opnieuw – nieuwsgierig worden naar het Woord en zich gaan verwonderen over de grootheid van God. En dat ze daaruit mogen groeien en leven.

Isaac Van der Jeught
Jongerenpastor in Lier (provincie Antwerpen) en medewerker bij IJD Antwerpen (jongerenpastorale dienst).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons