Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
10 mei 2021

Klinken op vrijheid

Door Isaac Van der Jeught

Afgelopen weekend mochten de Belgische horeca-uitbaters hun gasten terug verwelkomen. In Nederland ging deze deur zelfs al iets eerder op een kier. Voor velen was dit een stap richting ‘vrijheid’ en het ‘normale’ leven. Het wisselvallig weer zou roet in het eten gooien en ons vervolgens uitnodigen om thuis, met bubbels, de opening van de terrassen te vieren. Maar dat temperde de vreugde nauwelijks. Enkele moedige zielen waren zelfs bereid om (regen-)water bij de wijn te doen om te proeven van de kleine stapjes richting vrijheid. Uiteindelijk konden we toch voorzichtig spreken van ‘terrasjesweer’ en de stapjes richting ‘vrijheid’ consumeren. Dit gebeuren bracht me aan het denken, wat is nu werkelijk ‘vrij zijn’?

In de Bijbel komen we een heel aantal verzen tegen met betrekking tot ‘vrijheid’. Na wat opzoekwerk over dit thema, bleef ik stilstaan bij het volgende Bijbelcitaat: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden’ (Joh 8:31-32).

Tijdens mijn puberale tienerjaren was ik eerder belust op mijn eigen zinnen, dan op die van God. Ik beschouwde mezelf wel als christelijk, maar zette mijn eigen lijnen uit als het ging over ware vrijheid. Kortom, een eerder egoïstisch vertrekpunt, gemotiveerd door onverzadigde vreugde.

Rond mijn 19 jaar werd ik getriggerd door enkele vragen, vragen zoals: ‘Wat is het christelijk geloof nu? Over wat preekt de pastoor? Leef ik een godsvruchtig leven?’ Het viel me al snel op dat ik vrij weinig kennis had over het geloof. Ik ging op zoek naar antwoorden. Ik las meer in de Bijbel, gaf aandacht aan het gebed, ik verdiepte me in de kerkleer en werkte aan mijn relatie met Jezus. Doorheen dit proces kwam ik meer tot inzicht: dankbaar leerde ik mezelf beter kennen door de ogen van God. Het maakte me bewust van mijn tekortkomingen en bracht me in het licht van de waarheid. Stilaan verloor ik mijn wilde haren en probeerde meer toe te leven naar de wil van God. Gevolg? Ware vreugde!

De waarheid die we terugvinden in het Woord maakt ons vrij. Het geeft ons inzicht om naar de wil van God te leven, Diegene die ons geluk voor ogen heeft. We worden geroepen om naar het Woord te leven. Het is geen muur die ons vasthoudt, maar een weg die ons brengt naar eeuwig leven, ware vreugde en volheid van leven. Een weg die niet altijd gemakkelijk te bewandelen is, maar gefundeerd is op levende hoop en nabijheid.

Uit het artikel De Bijbel over vrijheid wil ik het volgende meegeven:

De vrijheid die God geeft, is onlosmakelijk verbonden met God zelf. Dat betekent dat vrijheid zorgt dat je liefdevol met de ander omgaat, en dat je je gedraagt zoals God dat wil. Vrijheid is bedoeld om het goede te doen. Als God je vrijheid geeft, word je zijn kind. En als kind van God probeer je te leven zoals God dat wil: ‘U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.’ (Galaten 4:7)

Laten we klinken op ware vrijheid!

Isaac Van der Jeught
Jongerenpastor in het bisdom Antwerpen

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons