Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
5 mei 2021

Vrijer dan ooit

Het NBG ondersteunt wereldwijd projecten om iedereen toegang te geven tot de bevrijdende boodschap van de Bijbel. Meer weten? Kijk eens bij onze Bijbel per Maand Club of op onze Projecten.

Door Ilse Visser

Vrij, wanneer ben je dat eigenlijk? Juist in deze coronatijd denken we veel na over vrijheid en het recht daarop. Door mijn werk op de internationale afdeling van het NBG spreek ik regelmatig met collega’s die onder andere omstandigheden werken, in landen waar zij vanwege hun geloof in hun vrijheid worden beperkt. Onlangs had ik ook zo’n gesprek met één van onze projectpartners in Noord-Afrika. En daarin kreeg het begrip vrijheid voor mij een heel andere betekenis. Ik deel graag het verhaal van Samah* met je.

De kans van mijn leven

‘In mijn land loop je als jongvolwassene tegen allerlei moeilijkheden op, zoals werkeloosheid. En voor moslims die christen geworden zijn, zoals ik, is dat nog lastiger. Ik wilde niets liever dan dit leven en dit land ontvluchten. En toen, op een dag, gebeurde het: ik kreeg een aanbod om naar Amerika te gaan. Het voelde als een lot uit de loterij. Ik begon te dromen over het leven in Amerika, de baan die ik er zou kunnen krijgen, en de veelheid aan kerken waar ik in alle vrijheid naar toe zou kunnen. Maar er gebeurde ook iets anders met me. Ik voelde me verloren, en ik vond het moeilijk om te bidden en uit de Bijbel te lezen. Ik sprak erover met mijn predikant. Die zei: “Het is je eigen keus. Als je wilt gaan, moet je dat doen. Daar kun je God ook dienen. Wat je ook doet, onze zegen heb je.” Maar vanbinnen voelde ik dat God me vroeg in mijn land te blijven.

In de gevangenis

Maandenlang voelde ik me verscheurd tussen die innerlijke stem én het verlangen naar een nieuw leven in Amerika. Uiteindelijk begon ik met het voorbereiden van alle papieren om te emigreren. Maar na een paar maanden stopte ik, omdat ik bleef twijfelen. Niet lang daarna werd ik opgepakt door de politie. Ik werd ondervraagd over waarom ik nog niet in militaire dienst was gegaan. (In mijn land moet je als student minimaal twee jaar in dienst). Ik ging mee naar het politiebureau in de veronderstelling dat ik wat documenten moest invullen en ondertekenen en weer vrij zou zijn. Maar het liep anders. Volgens de politie was ik opstandig en ik belandde in de gevangenis. De weken in de gevangenis werden een keerpunt in mijn leven. Na een aantal dagen waarin ik boos en verdrietig was, zag ik een van mijn medegevangenen, een moslim, bidden. Er brak iets in me. Ik had een levende God, maar ik had Hem links laten liggen en mijn geloof niet met anderen gedeeld. Ik gaf me opnieuw aan God over en door dat te doen vond ik echte vrijheid. Het was een innerlijke vrijheid waardoor ik met hernieuwde kracht keuzes kon maken.

Vrij

Met Gods hulp besloot ik om in mijn land te blijven en mijn gaven en talenten in te zetten voor Bijbelverspreiding. Wat ik doe is niet zonder gevaar. En ik blijf bidden en strijden voor meer godsdienstvrijheid in mijn land. Maar echte vrijheid hangt voor mij niet langer af van de omstandigheden. Na die periode in de gevangenis voel ik me vrijer dan ooit.’

Terwijl ik naar het verhaal van Samah luisterde, moest ik denken aan Johannes 8:32: ‘Dan zullen jullie de waarheid kennen, en daardoor zullen jullie bevrijd worden’ (BGT). Het voert te ver om hier op de context en betekenis van dit vers in te gaan. Maar in het hele hoofdstuk, zoals veel vaker in het Johannesevangelie, voel je de spanning tussen menselijke perspectieven – gelinkt aan de wereld zoals wij die kennen en ervaren – en een heel ander perspectief in de woorden van Jezus. Johannes neemt je als lezer mee in de spraakverwarring die daardoor ontstaat. En juist op die manier geeft hij een nieuwe betekenis aan woorden en begrippen om te laten zien hoe anders, nieuw en bevrijdend het evangelie wil zijn.

*Om veiligheidsredenen is dit niet zijn echte naam.

Ilse Visser
International programme specialist bij het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap. Eerder werkte zij mee aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Meer lezen van Ilse Visser? Lees dan haar blog over de internationale vertaaldag of het interview met Ilse over de NBV21.

Het NBG ondersteunt wereldwijd projecten om iedereen toegang te geven tot de bevrijdende boodschap van de Bijbel. Meer weten over onze projecten? Neem dan eens een kijkje op de pagina van onze Bijbel per Maand Club of op onze projectpagina.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons