Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
5 januari 2022

Houvast in de examenstress

Door Sara Wouters

De maand januari is voor iedereen bijzonder omdat ze het nieuwe jaar leven inblaast. Voor studenten in Vlaanderen komt daar nog bij dat deze maand volledig gespendeerd wordt aan een bureau, tussen de boeken en voor een computerscherm, met schijnbaar allesbepalende examens in het vooruitzicht. Hoe kan de Bijbel helpen om hier doorheen te komen?

Bitterzoet

Zelf begin ik aan mijn zesde januari als student en dat is bitterzoet, want het is ook mijn laatste. En terwijl de boeken ervoor gezorgd hebben dat ik de theologie leerde kennen, hebben de vele uren alleen in mijn kamer er ook voor gezorgd dat ik mezelf wat beter heb leren kennen. Ik merk dat ik na deze vele jaren van oefenen beter met mezelf en mijn emoties overweg kan. En laat januari nu een maand zijn van vele, vele emoties. Daarom wil ik in deze blog proberen steun te bieden aan wie net zoals ik weer een examenperiode (of een anderszins inspannende tijd) tegemoet gaat. Ik laat mij hiervoor inspireren door Matteüs 25:1-13, beter bekend als het verhaal van de vijf dwaze en vijf verstandige bruidsmeisjes.

Wachten in het donker

Het verhaal is enorm herkenbaar voor studerende studenten. Zoals de bruidsmeisjes wachten in het donker op hun bruidegom, wordt van studenten verwacht dat ze de grootste inspanning leveren tijdens het donkerste moment van het jaar. Dit alles in een gevoel van onzekerheid: het is niet zeker wanneer de bruidegom zal komen en hoe hij eruit zal zien. Zowel bij studenten als bruidsmeisjes zijn er enkele die het onderschatten: de vijf dwaze bruidsmeisjes dachten dat ze klaar waren om de bruidegom te ontmoeten, maar hun olielampje bleek onvoldoende gevuld. Niet iedereen zal slagen. Hierdoor ontstaat er rivaliteit: olie is een schaars goed, waardoor studenten niet altijd bereid zijn om elkaar te helpen.

Op het eerste gezicht lijkt het verhaal vooral op de moeilijkheden van de examenperiode van toepassing te zijn. Maar tegelijk reikt het mij een aantal zaken aan waar ik steun in kan vinden in deze stressvolle tijd.

Evenwicht

De meisjes beseffen heel goed de opdracht die hun te wachten staat. Ze weten dat de nacht lang en donker is, daarom nemen ze hun olielampje mee en gunnen ze zichzelf in afwachting van de bruidegom wat slaap. Voor studenten is het belangrijk om realistisch te zijn over de blokperiode: de maand is lang, de dagen zijn kort en de boog kan niet altijd gespannen zijn. Daarom begin ik elke examenperiode met het opmaken van een planning die de balans houdt tussen ontspanning en werk. Daarbij aansluitend probeer ik om een dagritme aan te houden dat het aantal uren daglicht optimaal benut. Op die manier hoeven de korte dagen en lange nachten niet per se iets negatief te zijn. Zo kies ik ervoor om elke dag heel vroeg op te staan, juist omdat het dan nog zo donker en stil is. Zo geef ik mezelf de mogelijkheid om langzaam wakker te worden en bewuster aan de dag te beginnen. Het gevoel dat de wereld nog slaapt brengt me tot rust en die extra uren in de ochtend maken dat ik in de avond te moe ben om ’s avonds in mijn bed nog te piekeren. Voor de bruidsmeisjes is het belangrijk dat ze zichzelf de slaap gunnen, zodat ze fris en monter kunnen zijn om de bruidegom te ontmoeten. Dat is de belangrijkste boodschap die ik kan meegeven: durf jezelf iets te gunnen. Durf te slapen, je boek soms eens dicht te slaan en zonder omkijken weer door te gaan als een examen niet goed verlopen is. Plan een moment in om samen te koken of gezelschapsspelletjes te spelen. Durf te genieten van de kerstdagen en de overgang naar het nieuwe jaar. Durf stil te staan bij wat jij nodig hebt tijdens de blok en laat je niet enkel leiden door negatieve gedachten of angst.

Verstandig delen

Om af te sluiten zou ik toch graag de vijf verstandige meisjes nog eventjes op de vingers tikken. Want we hoeven zeker niet zo radicaal te reageren als zij deden. Wie echt verstandig is, kent de waarde van onbaatzuchtige liefde. Het is belangrijk dat medestudenten elkaar helpen en elkaar de kans geven op succes. De euforie van het slagen voelt eens zo sterk wanneer deze samen beleefd kan worden.

Veel succes allemaal en mogen wij ons gedragen voelen in deze bijzondere periode.

Sara Wouters
Theoloog in opleiding

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons