Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
13 september 2021

Do you desire profits?

(Scroll voor een Nederlandse vertaling naar beneden)

By Comfort Adejumo

Are you an investor? Are you into business? Do you need profits? Not just profit, but overflowing returns from your investments? Or are you someone who has been holding on to that which is just for you? 

Listen, for you to have a plentiful return in your businesses, and investments, you need to let go of that which you are holding on to.

Listen to this story: a boy invested 5 loaves of bread, and 2 fishes, and he went home with profits of 12 full baskets from this investment.

Do you want to know how he did it? 

Read Matthew 14:17-21 (English Standard Version 2016, © by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers.)

They said to him, “We have only five loaves here and two fish.” And he said, “Bring them here to me.” Then he ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven and said a blessing. Then he broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken pieces left over. And those who ate were about five thousand men, besides women and children.

Matthew 14:17-21, ESV

Be practical

 1. 1.Don’t hold on to that which you think is just enough for your consumption (in other words, what you think is too little to share with others).
 2. 2.Put that little in the hands of God; He knows how to multiply it.
 3. 3.Make the people around you comfortable, even as you share that little in your hand with them. (Remember: Jesus directed the people to sit down before distributing the food; He made them comfortable.)
 4. 4.Look up to God for the fulfilment of your needs. 
 5. 5.Break that small item in your hand into pieces (scatter it into different investments).
 6. 6.Share that which you call little with others in need (ideals, talents businesses, ministry, and so forth).
 7. 7.Always give thanks to God for that little (there is multiplication in it!).

Notes

These principles are not only applicable to businesses and investments, but to every aspect of your life that needs profits.

Stay tuned and connected.

Comfort Adejumo is a teacher of the gospel. She’s very passionate about writing Christian blogs and she lives in Oss.

Wil jij maximale winst?

Door Comfort Adejumo

Ben je een investeerder? Of zit je in het zakenleven? Is winst voor jou een absolute voorwaarde? Niet zomaar een fatsoenlijke winst, maar een overvloedig rendement op de investeringen die jij zelf hebt gedaan? Ben jij misschien iemand die zijn ogen strikt gericht houdt alleen op datgene wat voor jouzelf het beste uitpakt?

Let op, het klinkt op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar als je een waardevast rendement wilt behalen op al je zakelijke activiteiten en investeringen die je in je dagelijkse leven doet, dan moet je juist dat durven loslaten waar je je graag aan vasthoudt.

Luister maar eens naar dit verhaal dat ons uitlegt wat er gebeurde toen een jongen investeerde in vijf broden en twee vissen: hij ging naar huis met een winst van 12 volle manden. Dat was het rendement dat hij behaalde met deze investering.

Ben je benieuwd naar hoe hij dat voor elkaar kreeg? Lees dan Matteüs 14:17-21:

Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ’Breng ze mij.’ En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Matteüs 14:17-21, NBV

Durf te doen

 1. 1.Houd je niet vast aan datgene waarvan je denkt dat het maar net genoeg is voor wat jij zelf nodig hebt.
 2. 2.Leg dat beetje dat je hebt in de handen van God; Hij weet hoe het verveelvoudigd kan worden.
 3. 3.Zorg ervoor dat de mensen om je heen zich op hun gemak voelen, ook al heb je maar heel weinig om met hen te delen. (Denk eraan dat Jezus tegen de mensen zei dat ze moesten gaan zitten, voordat Hij ook nog maar begonnen was het uitdelen van het eten; Hij zorgde ervoor dat zij zich op hun gemak voelden.)
 4. 4.Houd je blik op God gericht voor wat je nodigt hebt om te delen samen met anderen.
 5. 5.Breek dat kleine beetje wat je wel hebt, in nog veel kleinere stukjes (verdeel het over allerlei verschillende investeringen).
 6. 6.Deel dat wat jij zelf weinig noemt, overvloedig met anderen die dat nodig hebben (jouw idealen, talenten die jij hebt gekregen, je ondernemingen, bediening, en noem maar op).
 7. 7.Vergeet niet om God te loven en danken voor alles wat je hebt, ook al is het weinig. (Bedenk, dit weinige kan verveelvoudigd worden!)

En dan nog dit

Deze principes zijn niet alleen van toepassing op bedrijven en investeringen, ze zijn van toepassing op elk aspect van je leven waar rendement nodig is.

Blijf afgestemd en verbonden.

Comfort Adejumo onderwijst het evangelie. Ze schrijft graag christelijke blogs en woont in Oss.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons