Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 juni 2019Bram Oudenampsen

De vrucht van de Geest

Pinksteren: de heilige Geest is gekomen! En dan? 

In Galaten 5 zegt Paulus dat je goed op de heilige Geest moet letten: hij wil je leren hoe je Jezus kunt volgen in deze wereld.

Met de komst van Jezus is Gods koninkrijk begonnen. Een wereld waarin vrede, liefde en gerechtigheid centraal staan. Maar het is een wereld die soms haaks staat op de wereld waarin wij leven. Een wereld waarin heel veel dingen krom zijn. En daar dragen wij soms, bewust of onbewust, aan bij…

God stuurt de Geest om ons te leren hoe het leven in Gods koninkrijk eruitziet. In de brief aan de Galaten legt Paulus uit hoe dat werkt. Hij zegt dat een leven dat geleid wordt door de Geest er anders uitziet dan je eerdere leven. Hij geeft eerst een beschrijving van hoe het leven eruitziet als je je laat leiden door je eigen verlangens: 

De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen.

Galaten 5:19-21

Paulus schrijft hier scherpe woorden over: ‘Wie zich aan zulke dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.’ (Galaten 5:21). En hij zegt dat als je je door de Geest laat leiden, je anders gaat leven. Je leert om naar andere dingen te verlangen. En vanuit die goede verlangens komen dan ook goede vruchten voort: de vruchten van de Geest. 
Wat zijn deze vruchten dan? Waar moet je dan naar leren verlangen? Paulus noemt hier negen dingen waaraan je kunt herkennen dat de Geest in je aan het werk is:

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’

Galaten 5:22

Als je de Geest hebt ontvangen, gaat die met jou aan het werk. Hij versterkt en bekrachtigt wat je aan goede en mooie verlangens hebt, maar snoeit ook wat niet in Gods koninkrijk past. En omdat het de Geest is die met jou bezig is, heet het ‘de vrucht van de Geest’: het is het resultaat van Gods werk. Jij mag je ervoor openstellen en meewerken waar je kunt.

Hoe kan dit er in de praktijk uitzien? Hier zomaar een paar suggesties:

  • Lees je ergens een haattweet, reageer daar dan op met goede en opbouwende woorden (vriendelijkheid).
  • Impulsaankopen vervang je door weloverwogen, duurzame aankopen (zelfbeheersing).
  • Je luistert echt naar het verhaal van de ander voordat je met je eigen verhaal komt – of je laat je eigen verhaal misschien gewoon rusten tot een volgende ontmoeting (geduld). 
  • Je kijkt verder dan verschillen in opleiding, afkomst, geaardheid, inkomen en huidskleur: je speelt die verschillen niet tegen elkaar uit, maar werkt mee aan goede relaties en harmonie (vrede). 

Welke voorbeelden kun je nog meer bedenken?

Wist je dat…

  • … ook in het Oude Testament vaak over Gods geest wordt gesproken? Maar dat daar maar drie keer het woord ‘heilig’ bij staat? 
  • … sommige mensen zeggen dat er maar één vrucht van de Geest is? In vers 22 staat ‘de vrucht van de Geest’ en niet ‘de vruchten van de Geest’, dus deze mensen lijken op het eerste gezicht gelijk te hebben. Toch klopt het niet helemaal. In het Grieks wordt het woord ‘vrucht’ (karpos) gebruikt als verzamelnaam: een enkelvoudswoord met een meervoudsbetekenis. Dit is te vergelijken met het woord ‘bos’: ondanks dat het woord enkelvoud is, impliceert het dat er meer dan één boom staat.

Volg ons Bijbelleesplan over de vrucht van de Geest

We nodigen je uit om met dit leesplan jouw kompas te ijken, om de Geest jouw richtingaanwijzer te laten zijn. Elke aflevering staat er een vrucht van de Geest centraal waar we dieper induiken.

Wil jij groeien in geloof en je blijven ontwikkelen? En schrik je niet terug van eerlijke vragen waar je over na kunt denken? Dan is dit leesplan voor jou!

Dit leesplan vind je in de app Mijn Bijbel.

  • Lees je dit op je telefoon? Klik dan eenvoudig op onderstaande link.
  • Gebruik je nu een desktop? Pak dan je telefoon erbij, download de app Mijn Bijbel gratis via Google Play of App Store en zoek het leesplan in het overzicht van de leesplannen.

Wil je meer lezen over de heilige Geest? Lees dan hier verder. Of kijk naar dit filmpje van The Bible Project waarin je meer leert over de heilige Geest.

Wil je nog eens lezen hoe de heilige Geest op aarde gekomen is? Lees dan hier verder.

Bram Oudenampsen
Bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons