Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
30 oktober 2020 Matthijs de Jong

De NBV21: vertrouwd en als nieuw

De afgelopen tijd was een bijzondere fase in ons grote project, de revisie van de NBV. Eén voor één vielen alle puzzelstukjes op hun plaats. Opeens zagen we het eindresultaat voor ons: een prachtige, vernieuwde Bijbel voor de 21e eeuw. En vandaag maken we bekend hoe die gaat heten: NBV21.

Ruim drie jaar zijn we bezig geweest met wat we ‘de revisie van de NBV’ noemden. We beklopten het bouwwerk, controleerden elk detail, en wogen alle binnengekomen opmerkingen bij de vertaling. En langzaam maar zeker zagen we iets oprijzen uit onze inspanningen. Een nieuwe versie van de vertaling, verbeterd en aangescherpt. Voorbeelden vindt u op de nieuwe website, NBV21.nl. De vernieuwde vertaling komt najaar 2021 beschikbaar. En vandaag wordt haar naam onthuld: NBV21.

Geliefd en veelgebruikt

Het is mooi dat dit precies gebeurt in de week van 27 oktober, de zestiende verjaardag van de NBV. Die werd in 2004 feestelijk gepresenteerd.

En wat heeft de NBV sinds 2004 een prachtige weg afgelegd. Het werd een geliefde en veelgebruikte vertaling, die in vele verschillende kerken gelezen wordt. En tegelijk kwam er, op uitnodiging van het NBG, een brede stroom van reacties op gang, en talrijke suggesties tot verbetering. Als het zou lukken om de oogst van zestien jaar lezerservaring te verwerken, dan zou zo’n nieuwe versie met recht ‘de beproefde’ mogen heten. Zo’n versie zou het resultaat zijn van een unieke samenwerking tussen lezers en vertalers. Het zou aan het mooie NBV-project een nieuwe dimensie toevoegen.

Dat is waar we ons voor hebben ingezet de afgelopen jaren. Het was een intensief en boeiend traject. We vertellen er meer over op de site NBV21.nl en in een speciaal nummer van Met Andere Woorden. Het was bijzonder om aan deze nieuwe versie van de NBV te mogen werken. Vaak had ik het sterke gevoel aan iets te werken dat groter is dan mijzelf. Logisch misschien, want in z’n eentje overziet niemand alle aspecten die aan zo’n vertaalklus vastzitten. Bovendien waren we aan de slag met een vertaling waarin zoveel studie en taalgevoel bijeen is gebracht dat je, als je er in doordringt, vanzelf bescheiden wordt.

Heilige tekst

Maar dat gevoel ging nog dieper. De Bijbel is een heilige tekst waarin elk woord erop aankomt. Bezig zijn met een vertaling van de Bijbel vraagt daarom om de grootst mogelijke omzichtigheid, in het besef te werken aan iets groots. Vaak heb ik gemerkt dat de taal van de NBV dat gevoel onderstreept. Het is taal die het alledaagse overstijgt. Taal die eraan herinnert dat de Bijbel meer is, groter is, dan het hier en nu. Taal die je boven je eigen situatie uit kan tillen.

Ik ben dankbaar dat we zo’n vertaling hebben, een vertaling die recht doet aan de brontekst in taal die ons hart beroert. En dat we die nu met inbreng van zo veel lezers hebben kunnen verbeteren. Volgend najaar zal de NBV21 beschikbaar zijn. In de tussenliggende tijd nemen we u graag mee in het verhaal van de NBV21, een vertaling die je dicht bij de bron brengt.

Matthijs de Jong
Hoofd vertalen Nederlands Bijbelgenootschap

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.14.1
Volg ons