Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 februari 2022

Onbeperkt houdbaar

op weg met de NBV21

In de blogserie Op weg met de NBV21 vertellen bekende Bijbellezers uit Nederland en Vlaanderen wat heeft de NBV21 hen te zeggen heeft voor het leven en werk.

Door Martine Versteeg

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Martine Versteeg was een van de Nederlanders die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Zij ziet de Bijbel als een waardevolle kruik met manna.

Heel eerlijk, ik twijfelde even of ik deze eer wel verdiende. De eer dat ik de NBV21 in ontvangst mocht nemen namens de jeugd. Want ja, er is nu eenmaal een houdbaarheidsdatum aan hoelang een mens zichzelf onder de doelgroep ‘jeugd’ mag rekenen. Gelukkig vertegenwoordig ik óók het jeugdwerk: de duizenden mensen die met liefde en passie hun tijd en energie inzetten om de verhalen uit de Bijbel door te geven aan de volgende generatie.

Juist in het lezen van die Bijbel zie ik hoe de volgende generaties een belangrijke plek innemen in Gods verhaal. Dat besefte ik dieper dan ooit toen ik in de NBV21 Exodus 16 las.

Na een spannende ontknoping – hun achtervolgers waren overspoeld door de golven van het terugstromende water – was het volk Israël bevrijd van slavernij. Nu liepen de Israëlieten, geleid door hun God, door de woestijn, op weg naar een nieuwe toekomst. Het was geen makkelijke reis. Al snel klaagden ze over de cateringvoorzieningen, want ze hadden honger. Maar ook nu zorgde God voor hen. Elke dag konden ze manna verzamelen en hadden ze genoeg te eten.

Verzamelden de Israëlieten meer dan ze nodig hadden, dan waren de restjes de volgende dag bedorven. Ze zaten onder de wormen. Behalve op de sabbat, de rustdag. De dag voor de rustdag mochten ze tweemaal zoveel manna verzamelen, zodat zij dat op de sabbatdag zelf niet hoefden te doen. Bovendien was er op de sabbat geen manna te vinden. Wonderlijk genoeg bleef het manna dat zij bewaarden van de dag ervoor, op de sabbatdag wel goed. Wat we bewaren voor onze tijd van rust met God, is kennelijk langer houdbaar.

Net als je denkt dat dit verhaal nu is afgelopen, geeft God de opdracht om een deel van het manna te bewaren in een kruik voor de volgende generaties. Want, staat er: ‘zij moeten het brood kunnen zien dat ik jullie in de woestijn te eten heb gegeven toen ik jullie uit Egypte leidde’ (Exodus 16:32). Deze keer lijkt het manna helemaal niet te bederven. Het is onbeperkt houdbaar voor de volgende generaties. Manna met als doel: jonge mensen vertellen over de machtige daden van God.

In de vorige versie van de Nieuwe Bijbelvertaling stond: ‘… leg die (kruik) op de plaats waar de HEER wordt vereerd, om het manna daar voor de komende generaties te bewaren.’ Dit was het eerste Bijbelverhaal dat ik las in mijn pas gekregen NBV21. De vertaling in de NBV21 raakte mij en bracht de tekst opnieuw dichterbij. Want in de NBV21 staat het zo:

‘Zet die (kruik) voor de HEER, om het manna daar voor de komende generaties te bewaren.’

Exodus 16:33

Dat is een lichte verschuiving van focus: van de plek waar mensen God vereren naar de plek waar God is. Deze riep een prachtig besef bij me op: dat we volgende generaties mogen brengen daar waar God zelf is, bij de kruik vol dagelijks brood.

Ik zie de Bijbel als dé kruik waaruit de volgende generaties kunnen horen en proeven van de grote dingen die God gedaan heeft. Die eeuwenoude verhalen zijn voor mij manna dat voor de volgende generaties net zo voedzaam is als voor de huidige. Het verliest zijn houdbaarheid niet! Tegelijk vraagt dat om mensen die bereid zijn de volgende generaties te wijzen op die kruik. Mensen die in de aanwezigheid van God de verhalen doorvertellen. (Groot)ouders, kinderwerkers, tienerleiding, docenten en jeugdwerkers die jonge mensen in ontmoeting brengen met de levende Heer. Dat is werk dat nooit zijn houdbaarheid verliest.

Martine Versteeg-ter Veen
Relatiemanager Kerk & Jeugd bij Missie Nederland

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons