Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
29 november 2023Samuel Lee

Arbeidsmigranten in de Bijbel en nu

Deze blog is een vertaald artikel uit de Migration Bible (zie colofon).

Of het nu in Londen of Madrid, Dubai of Riyad, Tokio of Seoul, Los Angeles of Toronto is, het is onvermijdelijk dat je arbeidsmigranten tegenkomt. Deze arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan het economisch welzijn van hun land van herkomst én van hun huidige woonplaats. Arbeidsmigranten zijn werkzaam in allerlei bedrijfstakken, van huishoudelijke arbeid tot hooggeschoold werk. Sommige werken in de gezondheidssector of in de IT, terwijl anderen fysiek werk verrichten in de bouw of de agrarische sector. Met het dalende geboortecijfer in geïndustrialiseerde landen blijft de vraag naar arbeidsmigranten toenemen. In sterk geïndustrialiseerde landen waar beide ouders werken, is er een grote vraag naar babysitters, au pairs en huishoudsters. In geïndustrialiseerde landen zoals Japan, waar de bevolking vergrijst, is er behoefte aan meer verpleegkundigen en zorgpersoneel.

Veel van degenen die naar het buitenland migreren, doen dit om meer geld te verdienen om hun familie en geliefden te helpen; meestal om de opleiding van hun kinderen te betalen, schulden af te betalen of medische rekeningen voor een ziek familielid te dekken. Veel arbeidsmigranten worden fatsoenlijk behandeld, maar sommige worden geconfronteerd met afschuwelijke situaties, waaronder seksuele intimidatie op de werkplek, schendingen van arbeidsovereenkomsten door werkgevers en algemene intimidatie op de werkvloer. In het licht van dergelijke problemen spelen het geloof en de Kerk een onmisbare rol. Mijn indruk is dat degenen die als arbeidsmigrant naar het buitenland gaan, vooral de recente migranten, vaak hun eigen geloofsgemeenschappen opzoeken; sommige van hen worden actieve kerkleden.

Wat zegt de Bijbel over arbeidsmigranten?

Het verhaal van het meisje dat als slavin van Naäman diende (2 Koningen 5:1-10) is een hartverwarmend voorbeeld van de impact van iemand die als huishoudster in een ander land moest werken. Als machtige generaal had Naäman rijkdom en status, maar hij leed ook aan een huidziekte die onrein maakt. Zelfs de meest bekwame artsen waren niet in staat hem te genezen. De oplossing van zijn probleem en de genezing van zijn ziekte lagen in de handen van deze jonge dienstmaagd, die als huishoudster aan Naämans vrouw was overhandigd. Ze stelde Naäman voor om Elisa te bezoeken, de profeet in Samaria, die hem zou kunnen genezen. Nadat Naäman Elisa had gezien en in eerste instantie sceptisch was over het advies van de profeet, werd hij uiteindelijk volledig genezen, keerde terug naar zijn vaderland en loofde de HEER. De slavin van Naäman herinnert ons aan de miljoenen migrerende arbeiders die een geestelijke zegen zijn voor de gezinnen in de landen waar ze wonen. Ze werd gezien als een gewone arbeider, een in de oorlog gevangengenomen en tot slaaf gemaakt meisje, maar ze had de oplossing voor het dilemma van de machtigste generaal in de stad.

Arbeidsmigranten zijn een zegen voor hun gastland. Dit is misschien niet meteen duidelijk, maar als al het huishoudelijk personeel in geïndustrialiseerde landen een week in staking zou gaan, zouden de gevolgen verwoestend zijn. Het is belangrijk, en in feite een Bijbelse plicht voor elk gastland om voor zijn migrerende werknemers te zorgen en ervoor te zorgen dat hun rechten worden gerespecteerd. Helaas zijn er overal ter wereld gevallen waarin arbeidsmigranten onderbetaald worden voor hun arbeid of buitensporig veel uren moeten werken. En als arbeidsmigranten geen papieren hebben, neemt de kans op mishandeling toe.

De Bijbel heeft een boodschap voor degenen die arbeidsmigranten slecht behandelen. In Leviticus 19:33-34 eist God bijvoorbeeld van de Israëlieten dat ze vreemdelingen zien als een van hun:

33Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 34Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

Leviticus 19:33-34NBV21Open in de Bijbel

Bovendien zegt de Bijbel dat God een eerlijk loon en een fatsoenlijke behandeling van arbeiders eist:

14Een dagloner, die het al moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, of het nu iemand van uw eigen volk betreft of een vreemdeling die in een van uw steden woont. 15U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de HEER zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend.

Deuteronomium 24:14-15NBV21Open in de Bijbel

Deze Bijbelse voorschriften zouden als model moeten dienen voor mensen in gastlanden, in het bijzonder voor kerken. Ongeacht denominatie of theologie moeten kerken pleiten voor de rechten van werknemers uit andere landen. Het negeren van de rechten van die werknemers en het uitbuiten van hun kwetsbare sociaaleconomische positie is een zonde, vooral wanneer het over het hoofd wordt gezien door de Kerk en de gemeenschap van gelovigen.

En als gastlanden hun migranten goed behandelen, wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, kijk maar naar het voorbeeld van Naäman en zijn gezin. Ze profiteren van de wijsheid en het inzicht van mensen met het perspectief van een buitenstaander.

Migration Bible

Onlangs presenteerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de United Bible Societies de Migration Bible, een Engelstalige Bijbel die de volledige Good News Translation bevat, aangevuld met meer dan 250 pagina’s extra content rond migratie. De extra content is geschreven door migranten en niet-migranten uit verschillende werelddelen en culturen en begeleid door een internationale redactie van theologen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons