Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Elisa in de Bijbel?

Elisa is de leerling en opvolger van de profeet Elia. Hij treedt op als profeet in het noordelijke rijk Israël in de tijd dat er een einde komt aan het koningschap van de familie van Achab. Net als zijn leermeester Elia doet Elisa wonderen en geneest hij mensen.

Wat is de betekenis van de naam Elisa?

De naam Elisa betekent: God heeft gered.
Elisa werkt bij zijn vader Safat op de boerderij in Abel-Mechola, als Elia langskomt. Elia gooit zijn profetenmantel om hem heen als teken dat Elisa hem moet volgen. Elisa laat alles achter en wordt Elia’s dienaar.
Als Elia naar de hemel gaat, laat hij zijn profetenmantel bij Elisa achter om duidelijk te maken dat Elisa zijn opvolger is.

Leider van profetengemeenschappen

Elisa is een ander soort profeet dan Elia. Hij is geen eenling, maar hij geeft leiding aan een groot aantal profeten. Deze profeten woonden met hun gezinnen in profetengemeenschappen in Betel, Gilgal en Jericho.
Ook heeft Elisa een betere verhouding met de koningen van Israël. Koning Joram gaat naar Elisa toe om hem om raad te vragen (2 Koningen 3:12). Ook waarschuwt Elisa de koning als de Arameeërs hem proberen aan te vallen (2 Koningen 6:8-9).
Toch zorgt Elisa ervoor dat er een einde komt aan het koningschap van de familie van Achab. Hij geeft een jonge profeet opdracht om de legeroverste Jehu te zalven tot koning van Israël (2 Koningen 9:1). Jehu doodt koning Joram en zijn moeder Izebel en neemt bezit van de troon.

Wonderenverhalen

Er staan verschillende verhalen in de Bijbel over wonderen die Elisa heeft gedaan. Met maar twintig broden geeft hij een groep van honderd profeten te eten (2 Koningen 4:42-44). Hij geneest Naäman, de legeroverste van de Arameeërs, van huidvraat: Naäman moet zeven keer onder water gaan in de rivier de Jordaan en is daarna genezen (2 Koningen 5:1-14). Ook wekt Elisa een jongetje op uit de dood (2 Koningen 4:32-37).

Dood van Elisa

Nadat Elisa gestorven is, wordt hij begraven. Als er een tijd later iemand anders begraven wordt, gebeurt er iets wonderlijks. Het lichaam van die dode komt terecht in het graf van Elisa. Zodra de dode in aanraking komt met de botten van Elisa, wordt hij weer levend (2 Koningen 13:20-21).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons