Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
4 januari 2024

9 Bijbelteksten voor als je wakker ligt

Linkerzij, rechterzij, op je rug, toch maar weer op je zij … Je hebt inmiddels beide kanten van je kussen uitgeprobeerd en alle schaapjes geteld die je maar kunt bedenken, maar je kunt de slaap niet vatten. Misschien maak je je ergens zorgen over, of misschien is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Feit blijft: je ligt nog steeds wakker.

In goed gezelschap

Mordechai geëerd

1Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen, het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen.

Ester 6:1NBV21Open in de Bijbel

Ook koning Ahasveros kan de slaap niet vatten. Op dat punt in het verhaal over Ester ziet het er niet goed uit voor Esters oom Mordechai en het joodse volk. Maar doordat de koning zich tijdens zijn slapeloze nacht laat voorlezen, wordt er een eerste stap gezet in Gods reddingsplan. Soms kom je ’s nachts tot de beste inzichten!

25Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. 26Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los.

Handelingen 16:25-26NBV21Open in de Bijbel

Het zal je maar gebeuren: je zit in de gevangenis en een paar van je medegevangenen houden je wakker met hun gezang. Als dan ook nog je boeien losschieten, is de chaos compleet. Ook hier is nachtelijke onrust onderdeel van Gods plan: Paulus en Silas blijven in hun cel (en worden de volgende dag alsnog vrijgelaten), de gevangenbewaarder komt tot geloof en hij en zijn huisgenoten worden gedoopt.

9Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

1 Samuel 3:9-10NBV21Open in de Bijbel

In het geval van Samuel is het God zelf die hem wakker houdt. Tot driemaal toe roept Hij hem, en pas bij de derde keer weet Samuel op de juiste manier te reageren: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ Heb jij de stilte van de nacht weleens gebruikt om bewust naar God te luisteren?

Bescherming

6Ik ga liggen, val in slaap

en word wakker – de HEER beschermt mij.

7Ik vrees de tienduizenden niet

die mij aan alle kanten omringen.

Psalmen 3:6-7NBV21Open in de Bijbel

Als je zorgen hebt, kan de nacht je vijand worden. De afleidingen van overdag vallen weg en terwijl je ligt te woelen voelt het alsof je steeds verder vast komt te zitten. Weet dan dat je met God elke bedreiging in de ogen kunt kijken.

24Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat,

je slaap zal vredig zijn.

25En wees niet bang voor plotseling onheil,

voor de rampspoed die goddelozen overkomt.

26Je kunt vertrouwen op de HEER,

Hij beschermt je tegen hinderlagen.

Spreuken 3:24-26NBV21Open in de Bijbel

Hoewel wij over het algemeen gelukkig niet bang hoeven te zijn om ’s nachts te worden overvallen door een roversbende, kan de nacht je alsnog angst inboezemen. God wil je beschermer zijn. Hij slaapt en sluimert niet (Psalm 121); Hij waakt over je, al is het nog zo donker om je heen.

9In vrede leg ik mij neer

en meteen slaap ik in,

want U, HEER, laat mij wonen

in een vertrouwd en veilig huis.

Psalmen 4:9NBV21Open in de Bijbel

Rust

2Nee, ik ben stil geworden,

ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind, de borst ontwend,

stil op de arm van zijn moeder,

zo is mijn ziel in mij.

Psalmen 131:2NBV21Open in de Bijbel

Het bijzondere aan Psalm 131 is de actieve vorm die David gebruikt in zijn lied: ‘Ik heb mijn ziel tot rust gebracht’. Dat is hem niet overkomen, dat heeft hij gedáán. Hoe? Door niet op zichzelf te vertrouwen maar op God.

6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Filippenzen 4:6-7NBV21Open in de Bijbel

Wakker liggen is vervelend, maar de nacht kan een goed moment zijn om Gods nabijheid te zoeken en al je zorgen en vragen bij Hem neer te leggen. Je kan de nacht ook gebruiken om te danken, net als Paulus en Silas die lofliederen zongen in de gevangenis (probeer het misschien wel zachtjes te doen!).

28Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.

Matteüs 11:28NBV21Open in de Bijbel

Jezus wil je rust geven – zowel overdag als ’s nachts, of je nu wakker bent of slaapt. Het is een vrede die beter en blijvender is dan het lekkerste kussen of de beste nachtrust!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons