Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten over rouw en gedenken

In deze tijd van het jaar staan veel kerken stil bij de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We rouwen, gedenken en vieren de levens van hen die ons zo dierbaar waren. Ook in de Bijbel vinden we dit terug: verdriet om het verlies van geliefden én hoop voor de toekomst.

Rouw

1Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. Heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. Hij werd begraven bij zijn huis in Rama.

David, Nabal en Abigaïl

David trok verder, naar de woestijn van Paran.

1 Samuel 25:1NBV21Open in de Bijbel

Gezamenlijk rouwen en gedenken is iets van alle tijden en alle plaatsen. Het geeft ons de ruimte om het verdriet samen te dragen en als gemeenschap samen verder te gaan.

34vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35Jezus begon te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’

Johannes 11:34-36NBV21Open in de Bijbel

Ook Jezus huilde om de dood van een vriend, zelfs al was Hij bij uitstek de persoon die moest weten dat de dood niet het laatste woord zou hebben. Toch kan er alsnog gemis zijn; dat hoeven we niet te ontkennen, net als Jezus dat niet ontkende.

11Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf,

Johannes 20:11NBV21Open in de Bijbel

15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.’

Johannes 20:15NBV21Open in de Bijbel

‘Waarom huil je?’ en ‘wie zoek je?’ zijn heel mooie en persoonlijke vragen. Ze ontkennen het verdriet en het gemis niet, maar nodigen wel uit om verder te kijken. Net als bij Maria is Jezus ook voor ons vaak dichterbij dan we denken.

Thuis bij God

1Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.

2 Korintiërs 5:1NBV21Open in de Bijbel

Het woord ‘tent’ ademt al iets tijdelijks; hier op aarde wonen we in een tent, maar in de hemel krijgen we van God een woning. Een eeuwige plek waar we thuis mogen komen bij Hem.

8Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer.

Romeinen 14:8NBV21Open in de Bijbel

Hoewel de overgang van leven naar dood voor ons hier op aarde erg abrupt kan lijken, blijven we in onze kern hetzelfde: we zijn van de Heer. De dood verandert daar niets aan; we zijn geborgen bij Hem.

13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in verbondenheid met de Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Openbaring 14:13NBV21Open in de Bijbel

Dit is misschien wel de mooiste tekst als het gaat over ‘rusten in vrede’. Na alle inspanningen hier op aarde is het tijd om uit te rusten op die eeuwige plek waar Gods vrede heerst.

Opstanding

25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,

Johannes 11:25NBV21Open in de Bijbel

We lazen al dat Jezus huilde om de dood van zijn vriend Lazarus. Toch had Hij kort daarvoor Marta nog herinnerd aan de opstanding uit de dood. Het een sluit het ander dus niet uit.

42Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 43wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt.

1 Korintiërs 15:42-43NBV21Open in de Bijbel

De vergankelijke vorm, de tent, is pas een voorproefje van wat komen gaat. Als de doden opstaan zal Gods macht in al zijn glorie zichtbaar worden, met schittering en kracht!

13Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.

1 Tessalonicenzen 4:13-14NBV21Open in de Bijbel

Dit mag onze grote troost zijn bij het gedenken van onze geliefden: dat zij samen met Jezus bij de Vader zijn. We hoeven niet te gissen of te twijfelen, de toekomst ziet er hoopvol uit.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons