Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
21 november 2022

9 Bijbelteksten over cadeaus

De Sint is in het land, de cadeaumaanden komen er weer aan. Natuurlijk zegt de Bijbel niets over Sinterklaas. Het gaat ook nergens over kerstbomen of de eventuele cadeautjes eronder, maar over geschenken geven lezen we veel in de Bijbel. Negen Bijbelteksten en wat je ervan kunt leren over cadeaus geven.

Geef betekenisvolle geschenken

Als Jezus een baby is, krijgt Hij dure kraamcadeaus van de wijzen uit het Oosten:

Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Matteüs 2:11

Op internet gaat het grapje rond: als de wijzen uit het Oosten vrouwen waren geweest, hadden ze luiers, rompertjes en hydrofiele doeken gegeven. Maar er zit een diepe betekenis in de cadeaus die Jezus volgens de Bijbel kreeg (goud voor rijkdom, wierook voor aanbidding, mirre voor lijden). Mirre komt later in Jezus’ verhaal nog een keertje terug: na zijn dood wordt Jezus’ lichaam ermee gebalsemd (Johannes 19:39).

Verdeel de cadeaus eerlijk

Israël (Jakob) geeft Jozef een prachtig bovenkleed cadeau.

Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren.

Genesis 37:3

Een verstandig cadeau is dat niet: Jozefs broers krijgen een nog grotere hekel aan hem. Ze verkopen hem zelfs aan slavenhandelaars! Gulheid is goed, maar trek niemand voor, anders eindigt het feest in tranen.

Vergeet de schoonfamilie niet

Altijd een goed idee: de (beoogde) schoonouders van cadeautjes voorzien. Als Eliëzer namens Abraham een bruid voor Isaak gaat zoeken, krijgt hij prachtige relatiegeschenken mee: zilveren en gouden sieraden, waaronder interessant genoeg een gouden neusring (Genesis 24:22). De cadeaus vallen in goede aarde, Rebekka gaat mee naar Isaak en haar familie is daarmee akkoord.

Hierna haalde hij zilveren en gouden sieraden en kledingstukken tevoorschijn en gaf ze aan Rebekka. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbare geschenken.

Genesis 24:53

Niet iedere schoonmoeder zal blij zijn met een gouden neusring, maar een mooi cadeautje wordt vast gewaardeerd!

Sorry zeggen kan ook met cadeaus

Wij geven misschien een bosje bloemen als we ergens sorry voor willen zeggen, in de Bijbel pakken ze het wat grondiger aan:

Nadat Jakob de nacht daar had doorgebracht, stelde hij uit het vee dat hij bezat een geschenk voor zijn broer Esau samen: tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen, dertig nog zogende kamelen met hun veulens, veertig koeien, tien stieren, twintig ezelinnen en tien ezelshengsten.

Genesis 32:14-16

Zijn deze geschenken nodig? Nee, Ezau valt Jozef om de hals zodra hij hem ziet. Maar kwaad kan het ook niet.

Klein maar waardevol

Na al die dure cadeaus zou je kunnen denken dat je rijk moet zijn om een mooi cadeau te geven. Maar nee: steeds als mensen hun kleine bezit delen, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Vijf gerstebroden en twee vissen voeden een grote menigte (Johannes 6:9). Een arme weduwe die maar twee muntjes kan geven wordt door Jezus tot voorbeeld gesteld voor vele rijken:

Jezus ging in de tempel bij de geldkist zitten. Hij keek hoe de mensen geld in de kist deden. Veel rijke mensen gaven veel geld. Er kwam ook een arme weduwe. Zij deed twee muntjes in de geldkist. Die waren bijna niets waard. Toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Die arme vrouw heeft het meest gegeven van allemaal.’

Marcus 12:41-43, BGT

Gods verlanglijstje

Wij hebben vaak verlanglijstjes voor feest- en verjaardagen. Zou God ook een wensenlijst hebben? In de Bijbel vraagt God soms expliciet om cadeaus – voor wie bereid is ze te geven. Zoals voor de bouw van de tabernakel:

De HEER zei tegen Mozes: ‘Vraag de Israëlieten Mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, reukwerk voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.’

Exodus 25:1-8

De Israëlieten mogen vervolgens zelf ook van hun geschenk genieten: God woont in hun midden, in een prachtige tent.

In Jesaja staat nog een ander ‘verlanglijstje’ van God, eentje dat ons ook nu nog veel te zeggen heeft:

Bevrijd mensen die gevangen zitten, maak hun boeien los. Laat alle slaven vrij. Zorg dat niemand meer onderdrukt wordt. Deel je brood met mensen die honger hebben. Geef arme mensen een plek in je huis. Geef kleren aan mensen die naakt zijn. Zorg goed voor de mensen om je heen!

Jesaja 58:6-7, BGT

God de gulle Gever van geschenken

God geeft ook zelf prachtige geschenken. In het Nieuwe Testament lezen we allerlei bijzondere gaven die gelovigen krijgen van God. Zoals deze:

Genade en redding

Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden.

Efeziërs 2:6-9

De heilige Geest

Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Romeinen 5:5

Die geschenken zijn niet alleen voor deze cadeaumaanden, maar voor altijd!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons