Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7 Bijbelteksten over water

Een mooie zomerdag aan een recreatieplas. Kinderen spetteren of bouwen zandkastelen, er dobberen wat rubberbootjes op het sprankelende water. Wat heerlijk! Zegt de Bijbel eigenlijk ook iets over water?

Jazeker! Water speelt een belangrijke rol in veel Bijbelse verhalen. Het begint al bij de schepping waar God op de tweede dag de watermassa’s van elkaar scheidt:

6God zei: ‘Laat er midden in het water een gewelf komen dat de watermassa’s van elkaar scheidt.’ 7God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven. Zo gebeurde het. 8Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

Genesis 1:6-8NBV21Open in de Bijbel

In het verhaal over de ark van Noach zie je wat er gebeurt als die scheiding niet langer intact is. God opent zowel de bronnen van de oervloed als ook de hemelsluizen: veertig dagen en nachten lang regent het en honderdvijftig dagen lang is de aarde bedekt.

11In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, op de zeventiende dag van de tweede maand, braken alle bronnen van de machtige oervloed open en werden de sluizen van de hemel opengezet. 12Veertig dagen en veertig nachten lang zou het op de aarde stortregenen.

Genesis 7:11-12NBV21Open in de Bijbel

Water als teken van gastvrijheid

Water kan in de Bijbel ook een teken van gastvrijheid zijn. In de tijd van de Bijbel droegen mensen sandalen, en waren de wegen stoffig. Als je bij iemand op bezoek kwam, mocht je dus je voeten wassen. Zo biedt Abraham drie onbekende gasten water aan:

4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.

Genesis 18:4NBV21Open in de Bijbel

Maar ook Jezus wast de voeten van zijn leerlingen:

3Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had.

Johannes 13:3-5NBV21Open in de Bijbel

Diepere betekenis van water in de Bijbel

Water heeft vaak een diepere betekenis in de Bijbelse verhalen. Dat is bijvoorbeeld te zien in het verhaal van Jezus die over het water loopt, of in het verhaal dat Hij het water en de wind bestraffend toespreekt. En ook God heeft in het Oude Testament de macht over het water en de zee.

Levend water

Tot slot wordt in de Bijbel een aantal keer verwezen naar levend water. Zo zegt God in Jeremia 2:13:

13Twee wandaden heeft mijn volk begaan:

het heeft Mij verlaten, de bron van levend water,

en het heeft waterkelders uitgehouwen,

kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.

Jeremia 2:13NBV21Open in de Bijbel

Ook Jezus spreekt over levend water als Hij in gesprek is met een Samaritaanse vrouw in Johannes 4:

13Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, 14maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:13-14NBV21Open in de Bijbel

En ook in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, Openbaring 21, zegt Hij die op de troon zit tegen Johannes:

6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaring 21:6NBV21Open in de Bijbel
bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons