Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

10 Bijbelse namen en hun betekenis

In de Bijbel komen veel namen voor die wij nog steeds graag aan onze kinderen geven. Soms kiezen mensen bewust voor een Bijbelse naam om iets van hun geloof uit te dragen, of misschien gewoon omdat Bijbelse namen erg mooi kunnen zijn. Ook zijn er mensen die veel belang hechten aan de betekenis van een naam.

Vind jij het verhaal achter de naam die je kiest ook zo belangrijk? Hier zijn tien Bijbelse meisjes- en jongensnamen met een bijzondere betekenis.

Meisjesnamen met een bijzondere betekenis

10 Bijbelse namen en hun betekenis  tweeling

Elisabet

(Elisabeth, Elizabeth, Elizabet, Lisa, Liza, Ella)
Betekenis: mijn God is blijdschap, mijn God is volheid

In de Bijbel lezen we over Elisabet als ze een oude vrouw is die geen kinderen kan krijgen. De engel Gabriёl vertelt aan haar man Zacharias dat ze toch een zoon zullen krijgen, eentje met een belangrijke opdracht. De belofte komt uit. Elisabets zoon wordt later bekend als Johannes de Doper en zal ook Jezus dopen. Een mooie naam als je wilt uitdragen dat, net als bij Elisabet, God met dit kindje blijdschap in je leven bracht.

Febe

(Phebe, Phoebe)
Betekenis: rein, helder

De Bijbelse Febe is een rijke vrouw die bekendstaat om haar goede daden. Ze is een leider in de vroege kerk en brengt de brief van Paulus aan de Romeinen naar Rome. Aan Paulus en vele anderen geeft ze steun en bescherming, in de vorm van geld en andere materiële zaken. In zijn brief schrijft Paulus dat ze haar daarom moeten verwelkomen en bijstaan als ze hulp nodig heeft. Als babynaam kan Febe de gedachte uitdragen dat ook jouw kind mag opgroeien als iemand die het goede zal doen.

Mirjam

(Miriam, Maria, Marie)
Betekenis: geliefde, opstandige, of: sterke zee

Mirjam is de Hebreeuwse versie van de bekende Griekse naam Maria. De betekenis van deze namen is niet helemaal zeker, maar hoe dan ook mooi en krachtig. Maria is in de Bijbel de moeder van Jezus. Met Mirjam heb je een klassieke naam te pakken, die toch net even op een andere manier verwijst naar de belangrijke Bijbelse vrouw Maria. De naam Mirjam komt zelf ook in de Bijbel voor, als de zus van Aäron en Mozes.

Sifra

Betekenis: schoonheid, pracht

Sifra heeft niet alleen een geweldige betekenis; deze Bijbelse vrouw had al net zo’n geweldig karakter. Sifra is een Hebreeuwse vroedvrouw in Egypte. Als de koning van Egypte haar beveelt om alle Hebreeuwse jongetjes te doden die onder haar toezicht ter wereld komen, weigert ze dit bevel op te volgen. Als gevolg kan het volk sterk groeien, en God zorgt ervoor dat zij zelf ook nakomelingen krijgt.

Jongensnamen met een bijzondere betekenis

David

(Daaf, Dave, Davey, Davi)
Betekenis: geliefde

De David uit de Bijbel is eerst schaapherder, maar wordt later de tweede koning van Israël, aan wie God belooft dat zijn nakomelingen altijd op de troon van Juda zullen zitten. Een naam waarmee je niet alleen uitdrukt dat je kindje geliefd is, maar tegelijk de wens uitdraagt dat zijn leven van belang mag zijn.

Jason

(Jace, Jayson, Jayce)
Betekenis: de Heer helpt

Jason heeft niet alleen een mooie letterlijke betekenis, maar biedt nog een extra betekenislaag. Het is namelijk de Joodse vorm van de Hebreeuws-Griekse Jèsous, wat dezelfde naam is als Jezus of Jozua. De naam draagt dus niet alleen uit dat je Gods leiding voor het leven van je zoon wenst, maar is meteen een verwijzing naar de belangrijkste persoon in het christendom: Jezus.

Natan

(Nathan)
Betekenis: Hij (God) heeft gegeven

Met deze naam kun je op een prachtige manier uitdragen dat je je zoon als van God ontvangen beschouwt. De Bijbelse persoon Natan is een profeet die aan het hof van koning David werkt en Gods wil doorgeeft aan de koning. Ook wijst hij David terecht als die overspel gepleegd heeft met Batseba.

Rafaёl

(Rafael, Raf, Raff)
Betekenis: God geneest

De Bijbelse Rafaёl is een engel. God stuurt hem naar de oude, blinde Tobit en zijn zoon Tobias. Wat volgt is een reis met veel wonderbaarlijke gebeurtenissen. Het hoogtepunt is dat Rafaёl Tobias helpt om zijn vader te genezen van zijn blindheid. Deze hoopgevende naam kan troost geven en vertrouwen in God uitspreken, vooral als er ook in jullie leven sprake is (geweest) van ziekte of genezing.

Genderneutrale namen

Isa

Betekenis: de Heer helpt, mijn God is volheid/blijdschap

Isa kan zowel jongensnaam als meisjesnaam zijn. In Nederland is Isa het populairst voor meisjes. De naam kan naar verschillende Bijbelse personen verwijzen. Een daarvan is Jezus: Isa is zijn Arabische naam. Ook kan Isa afgeleid zijn van Elisabet. Tot slot is het ook nog een Friese naam, met als betekenis: ijs, ijzer. Een fijne naam als je naar twee bijzondere Bijbelse personen wilt verwijzen – al helemaal als je een Friese achtergrond hebt!

Jedidja

Betekenis: lieveling van de Heer

De naam Jedidja wordt in Nederland vooral aan meisjes gegeven, hoewel de naam in de Bijbel verwijst naar een man: Salomo. Zijn ouders noemen hem Salomo, maar de profeet Natan geeft hem bij zijn geboorte als bijnaam Jedidja: lieveling van de Heer. Wat is er nu een mooiere naam?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons