Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De top 10 Hebreeuwse babynamen

Veel bekende babynamen zijn afgeleid van een Bijbelse en dus vaak Hebreeuwse naam. Zo komt Noah, de meest gegeven naam van het afgelopen jaar, van het Hebreeuwse Noach; Sem kan als verkorte variant worden gezien van Samuel; en de meisjesnaam Evi is afgeleid van Eva. Maar wat zijn nu de populairste echt Hebreeuwse babynamen? We bespreken de vijf populairste jongens- en meisjesnamen van het moment!

De top 10 Hebreeuwse babynamen

De top 5 Hebreeuwse jongensnamen

Levi

Deze mooie Hebreeuwse naam betekent: aanhankelijk. De naam kan een verwijzing zijn naar de Bijbelse persoon Levi. Toen die geboren werd, zei zijn moeder: ‘Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten’ (Genesis 29:34). Vandaar een naam met de betekenis ‘aanhankelijk’. Hij werd een van de stamvaders van het volk van Israёl.

In de Bijbel vinden we nóg een persoon met de naam Levi: een van de leerlingen van Jezus. Deze Levi was eerst een tollenaar, maar bekeerde zich toen Jezus hem riep. Levi stond op, liet alles achter en volgde Jezus. Over deze Levi kun je lezen in Marcus 2:14 en Lucas 5:27.

De naam Levi werd eerst vooral aan Joodse kinderen gegeven, maar rond de jaren negentig kwam hij ook sterk in opkomst binnen niet-Joodse gezinnen. De laatste jaren staat de naam in de top 10 in Nederland. Een spellingsvariant op deze naam is Levy.

Adam

Adam staat voor het begin van alle leven. Hij is bekend als de allereerste mens, die God maakte uit het stof van de aarde. In het begin had hij nog geen naam, maar werd gewoon ‘mens’ genoemd. Adam betekent dan ook: mens. In de naam Adam kun je een Hebreeuws woord herkennen: adama (rode aarde, aardbodem). Zo hoor in je in zijn naam terug dat Adam gevormd is uit aarde. Het hele verhaal kun je lezen in Genesis 1-5.

De naam Adam komt al lang voor in Nederland: al in het begin van de twaalfde eeuw kregen jongetjes deze naam. In 2021 was dit een nieuwe binnenkomer in de top 10.

Benjamin

De naam Benjamin betekent: zoon van de rechterhand, of: zoon van geluk. De Bijbelse persoon Benjamin kreeg van zijn moeder Rachel tijdens de bevalling de naam Ben-Oni, wat betekent: zoon van verdriet. Zijn moeder besefte op dat moment namelijk dat zij zelf de bevalling niet zou overleven. Zijn vader Jakob gaf hem vervolgens een andere naam: Benjamin. Net als Levi werd Benjamin een van de stamvaders van het volk van Israёl. Het verhaal van zijn geboorte kun je lezen in Genesis 35:16-18.

In Nederland kwam deze naam in opkomst in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Er zijn meerdere verkorte versies van deze naam, zoals Ben, Benja, Bennie en Benny.

Boaz

Met Boaz heb je een mannelijke, krachtige naam te pakken. Boaz betekent namelijk: in hem is kracht. De Bijbelse Boaz was een rijke en belangrijke boer uit Betlehem en staat bekend als een zorgzaam mens die zijn vertrouwen op God stelde. Hij trouwde met de weduwe Ruth; het mooie verhaal van hun ontmoeting op een akker kun je lezen in Ruth 2-4.

Boaz is specifiek in Nederland erg populair; in andere landen komt deze naam nauwelijks voor. Een spellingsvariant is Boas.

David

Deze Hebreeuwse naam betekent waarschijnlijk: geliefde. De Bijbelse David is voor zowel joden als christenen een belangrijk persoon. Hij was eerst een herdersjongen en werd later koning van Israёl, aan wie God beloofde dat zijn nakomelingen altijd op de troon van Juda zouden zitten (zie 2 Samuel 7:8-16 en 1 Kronieken 17:7-14). Sommige mensen geloven daarom dat er nog een afstammeling van David zal opstaan om vrede te brengen voor Israёl, de messias. Volgens christenen is diegene al gekomen: Jezus, ook een afstammeling van David. David staat ook bekend om het verslaan van de reus Goliat. Veel van de Bijbelse Psalmen staan op naam van David en gaan over belangrijke gebeurtenissen in zijn leven.

Deze jongensnaam staat al jaren in de Nederlandse top 50. Afleidingen zijn Daaf, Dave, Davey en Davi.

De top 5 Hebreeuwse meisjesnamen

Eva

De naam Eva betekent: leven. De Eva uit de Bijbel is de allereerste vrouw op aarde en woont met Adam de tuin van Eden, ook wel bekend als het paradijs. In het begin heeft Eva nog geen naam. Adam noemt zijn vrouw later Eva omdat zij de moeder is van alle levenden (zie Genesis 3:20).

In Nederland zijn ook varianten op deze naam de laatste jaren in opkomst, zoals Evy, Evi en Eef. En wist je dat ook Zoё een vorm is van deze naam? Zoё is de Griekse vertaling van Eva.

Sarah

De naam Sarah betekent: vorstin. De Sarah uit de Bijbel heet eerst Sarai, wat betekent: vorstelijk. Sarah is de vrouw van Abraham en is een van de stammoeders van Israёl. Zij is lang onvruchtbaar, maar als ze negentig jaar oud is, krijgt ze toch een zoon: Isaak. In de Bijbel wordt ze beschreven als een mooie vrouw (zie Genesis 12:11), een voorbeeld van echtelijke trouw (1 Petrus 3:6) en iemand met een sterk geloof (Hebreeёn 11:11).

In Nederland kwam deze naam in opkomst in de zeventiende eeuw, eerst vooral in Zeeland. Varianten op de naam Sarah zijn: Sara, Saar, Zara en Zarah.

Hannah 

De Hebreeuwse naam Hannah of Hanna betekent: begenadigde. De Bijbelse Hannah is de vrouw van Elkana. Ze is lang onvruchtbaar en smeekt God of ze een zoon mag krijgen. Ze belooft daarbij dat dit kind zijn hele leven God zal dienen. Uiteindelijk krijgt ze niet alleen haar langverwachte eerste zoon Samuel – die ze inderdaad vanaf zijn derde jaar God laat dienen onder de hoede van een priester – maar ook nog drie andere zonen en twee dochters. Het hele verhaal lees je in 1 Samuel 1:1-2:21.

In Nederland is de spelling Hannah de laatste jaren populairder dan Hanna, maar beide namen komen steeds voor in de top 100 meisjesnamen. Ook de Griekse vorm Anna is voor ons een bekende naam.

Naomi

De klassieke Hebreeuwse naam Naomi betekent: lieflijke, gelukkige. In de Bijbel is zij de schoonmoeder van Ruth. Ze krijgt een moeilijke tijd als ze haar man en beide zonen verliest in het land Moab, waar ze naartoe getrokken waren vanwege een hongersnood in hun thuisland Israёl. Verdrietig gaat ze na haar verlies samen met haar schoondochter terug naar Israёl. Daar neemt ze een andere naam aan: Mara. Wanneer haar schoondochter Ruth trouwt en een zoon krijgt, keert de vreugde terug in haar leven. Het verhaal over Naomi kun je lezen in Ruth 1-4.

Een minder veel voorkomende variant op deze naam is Noömi.

Mara

De naam die de hiervoor beschreven Naomi zichzelf gaf bij haar terugkeer in Israёl is de volgende populairste Hebreeuwse meisjesnaam in Nederland: Mara. Naomi vindt deze naam beter bij zichzelf passen nadat zij haar man en zonen heeft verloren: ‘Noem me niet Naomi (gelukkige), noem me Mara (ongelukkige, bittere)’ (Ruth 1:20).

In Rusland en enkele Oost-Europese landen is de naam Mara een afleiding van een andere Bijbelse naam: Maria.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.9
Volg ons