Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Qumran en de Bijbel - een inleiding

Matthijs de Jong, "Qumran en de Bijbel - een inleiding", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013.

In 1947 vonden bedoeïenen in een grot in de woestijn van Juda bij toeval enkele boekrollen. Daarmee begon de ‘vondst van Qumran’. In de jaren die volgden werden in elf verschillende grotten boekrollen gevonden –veelal fragmenten. In de directe nabijheid van de grotten lagen de resten van een antieke nederzetting. Daar hadden mensen gewoond in de tijd waarin de rollen geschreven waren. De aandacht van de wetenschap voor Qumran was voorgoed gewekt. Als we terugkijken op ruim zestig jaar Qumranonderzoek, blijken er op allerlei terreinen belangrijke resultaten geboekt te zijn. Het belang van Qumran is bijzonder groot. De artikelen in deze bundel belichten diverse onderzoeksgebieden, die we hier kort zullen noemen.

Inhoudsopgave

  1. 1.Qumran en de Bijbel - een inleiding
  2. 2.Een kennismaking met Khirbet Qumran
  3. 3.De archeologie van Qumran
  4. 4.Qumran en het vroege Jodendom
  5. 5.Qumran en het vertalen van de Bijbel
  6. 6.De Dode Zeerollen en het Oude Testament
  7. 7.Het eerste boek Samuel in Qumran
  8. 8.Het boek Jeremia in Qumran
  9. 9.Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran
  10. 10.De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons