Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het eerste boek Samuel in Qumran

Jaap van Dorp, "Het eerste boek Samuel in Qumran. Opvallende tekstvarianten", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013.

Het manuscript 4QSam-a is één van de drie Samuelhandschriften die in 1952 in grot 4 van Qumran zijn ontdekt. Een deel ervan werd in september 1952 bij archeologisch onderzoek onder leiding van Roland de Vaux en Gerald Harding gevonden. Pater Roland de Vaux o.p. was directeur van de École Biblique et Archéologique in Jeruzalem en leider van de archeologische expeditie. Gerald Harding was directeur van de oudheidkundige dienst van Jordanië. Zij deden in het bergland ten westen van de Dode Zee onderzoek op aanwijzingen van een aantal bedoeïenen die eerder dat jaar de betreffende locatie hadden bezocht – en zo’n vijftienduizend fragmenten van bijbelse en niet-bijbelse handschriften hadden gevonden en meegenomen.
In een gat in de bodem van grot 4, die uitgehakt is in de mergellaag onder de Qumranruïes, waarschijnlijk met de bedoeling om daarin waardevolle voorwerpen te bewaren, vonden De Vaux en Harding zevenentwintig fragmenten van 4QSam-a, deels van leer, deels van papyrus. In eerste instantie waren ze totaal onleesbaar. In het voorjaar van 1953 heeft het onderzoeksteam de eerste fragmenten ontcijferd en gereconstrueerd. Het ging om de bovenste delen van twee tekstkolommen aan het begin van een boekrol. Deze teksten konden worden geïdentificeerd als 1 Samuel 1:22-2:6 en 1 Samuel 2:6-25.
Nadat het materiaal dat de bedoeïenen clandestien uit grot 4 hadden gehaald, was aangekocht en onderzocht, konden uit de talloze fragmenten delen van drie Samuelrollen worden gereconstrueerd. Deze rollen zijn gecodeerd volgens het nummer van de grot (4Q) en het aantal exemplaren van het bijbelhandschrift (van a tot z), in dit geval dus 4QSam-a, 4QSam-b en 4QSam-c.

Inhoudsopgave

  1. 1.Qumran en de Bijbel - een inleiding
  2. 2.Een kennismaking met Khirbet Qumran
  3. 3.De archeologie van Qumran
  4. 4.Qumran en het vroege Jodendom
  5. 5.Qumran en het vertalen van de Bijbel
  6. 6.De Dode Zeerollen en het Oude Testament
  7. 7.Het eerste boek Samuel in Qumran
  8. 8.Het boek Jeremia in Qumran
  9. 9.Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran
  10. 10.De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons