Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een kennismaking met Khirbet Qumran

Alex Cannegieter, "Een kennismaking met Khirbet Qumran. De nederzetting en de vondsten", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013.

Aan de noordwestelijke oever van de Dode Zee, op circa 25 kilometer van Jeruzalem, liggen de ruïnes van een nederzetting, die bekend staan onder de naam Khirbet Qumran, of ‘de ruïnes van Qumran’. Eind jaren veertig en begin jaren vijftig van de twintigste eeuw werd in elf grotten in de buurt van deze nederzetting een grote hoeveelheid boekrollen gevonden, die bekend zouden worden als de Dode Zeerollen. Deze vondst was van groot belang voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel en naar de geschiedenis van het jodendom rond het begin van onze jaartelling. Daarnaast markeerde de vondst van de Dode Zeerollen het begin van verhitte wetenschappelijke discussies die tot op de dag van vandaag voortduren.

Inhoudsopgave

  1. 1.Qumran en de Bijbel - een inleiding
  2. 2.Een kennismaking met Khirbet Qumran
  3. 3.De archeologie van Qumran
  4. 4.Qumran en het vroege Jodendom
  5. 5.Qumran en het vertalen van de Bijbel
  6. 6.De Dode Zeerollen en het Oude Testament
  7. 7.Het eerste boek Samuel in Qumran
  8. 8.Het boek Jeremia in Qumran
  9. 9.Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran
  10. 10.De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons