Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De archeologie van Qumran

Jürgen Zangenberg, "De archeologie van Qumran. De plaats en de regio", uit: Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, overlevering en vertaling van de Bijbel, Heerenveen 2013.

Er zijn zo’n vijfenzestig jaren verstreken na de ontdekking van de eerste Dode Zeerollen, en nog steeds staat Qumran volop in de belangstelling. Ieder jaar opnieuw komen massa’s toeristen het gebied bezoeken. Bovendien zijn er verspreid over de wereld talloze wetenschappers die zich dagelijks met dit onderwerp bezighouden. Ze bestuderen de vondsten uit de nederzetting van Qumran en de naburige grotten, en uiteraard de tienduizenden tekstfragmenten die in verschillende grotten gevonden zijn. Bovendien zijn er in het gebied rond de Dode Zee inmiddels ook op andere plaatsen tekstvondsten gedaan.
Terugkijkend op vijfenzestig jaar onderzoek kunnen we enkele conclusies trekken. De vondsten van Qumran hebben onze kennis van het jodendom in Palestina enorm vergroot en fundamenteel gewijzigd. Dankzij Qumran is er een nieuw beeld ontstaan van de godsdienst en cultuur in Palestina rond het begin van onze jaartelling. En aangezien het toenmalige Palestina de plaats is waar het christendom ontstond, is Qumran ook in dat opzicht van groot belang. Ten slotte geven de tekstvondsten van Qumran nieuwe inzichten in het ontstaan van de Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament). Om deze redenen kan men Qumran zonder overdrijving dé vondst van de twintigste eeuw noemen.

Inhoudsopgave

  1. 1.Qumran en de Bijbel - een inleiding
  2. 2.Een kennismaking met Khirbet Qumran
  3. 3.De archeologie van Qumran
  4. 4.Qumran en het vroege Jodendom
  5. 5.Qumran en het vertalen van de Bijbel
  6. 6.De Dode Zeerollen en het Oude Testament
  7. 7.Het eerste boek Samuel in Qumran
  8. 8.Het boek Jeremia in Qumran
  9. 9.Pesjarim. Bijbelcommentaren in Qumran
  10. 10.De Dode Zeerollen en het Nieuwe Testament

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons