Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heeft Naäman huidvraat of is een huis melaats?

Clazien Verheul, "Heeft Naäman huidvraat of is een huis melaats? De vertaling van tsara’at in de Nieuwe Bijbelvertaling", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Naämans huidvraat of melaatse huizen?"

Hoe moet de Hebreeuwse term tsara’at vertaald worden? De term wordt in de brontekst gebruikt voor verschillende huidaandoeningen, maar ook voor een aantasting van leer, stof en garen, of muren van een huis. Het verschijnsel ligt dieper dan de omringende oppervlakte en breidt zich steeds verder uit (zie Leviticus 13 en 14). Maar ook al weten we vanuit de brontekstgegevens wat er met de term tsara’at bedoeld is, het is niet eenvoudig om het huidige Nederlandse equivalent ervan te bepalen.
In de NBV is vraat dan wel huidvraat gekozen als vertaling voor tsara’at. Deze vertaling lijkt niet direct voor de hand te liggen; huidvraat is zelfs een woord dat tot nu toe niet bestaat. In dit artikel wordt uiteengezet hoe de vertalers tot deze keuze gekomen zijn.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons