Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zijn de Dode Zeerollen?

De Dode Zeerollen – ook de rollen van Qumran genoemd – zijn gevonden in 1948 in de grotten van Qumran, in Israël. Het zijn boekrollen en fragmenten van boekrollen, die geschreven zijn in de laatste eeuwen voor het begin van de jaartelling. Het gaat om vele duizenden fragmenten van ongeveer 1000 verschillende boekrollen. Er zijn maar ongeveer 10 rollen (bijna) compleet bewaard.

Bijbelse Dode Zeerollen

Ongeveer 20% van de 1000 boekrollen zijn ‘bijbelse’ teksten, boeken van het Oude Testament. Er zijn ook fragmenten gevonden van deuterocanonieke boeken en van andere geschriften. Maar het is belangrijk om te bedenken dat de termen ‘bijbels’ en ‘deuterocanoniek’ nog niet bestonden in de tijd dat deze rollen geschreven werden. Het gaat dus om boeken uit de joodse traditie, die later ‘bijbels’ of ‘deuterocanoniek’ genoemd werden.

Fragmenten van het Oude Testament

Er zijn in Qumran fragmenten gevonden van ongeveer 200 boekrollen van boeken van het Hebreeuwse Oude Testament. Van bijna alle boeken van het Oude Testament zijn fragmenten bewaard (alleen van het boek Ester niet). Een van de meest spectaculaire vondsten is de complete Jesajarol. De meeste fragmenten zijn gevonden van Jesaja, de Psalmen en de boeken van de Pentateuch.

Betekenis voor de kennis over de Bijbel

De vondsten van Qumran zijn van enorme waarde voor de studie van het Oude Testament. Er zijn nu tastbare documenten beschikbaar van de tekst van het Oude Testament die ruim duizend jaar ouder zijn dan de tot dan toe bekende tekst, de Codex Leningradensis. Door die tekst te vergelijken met de tekst van de Dode Zeerollen weten we meer over de ontwikkeling van de tekst van het Oude Testament (zie ook tekstkritiek).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons