Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een dal vol botten

Mirjam van der Vorm-Croughs, "Een dal vol botten", verschenen in: Met Andere Woorden onder de titel "Een dal vol botten. Ezechiël 37:1-14 in de Bijbel in Gewone Taal"

Dit artikel behandelt het visioen van Ezechiël 37, en gaat in op de vraag hoe de opstandingsterminologie in vers 12 het beste vertaald kan worden.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Ezechiël 37.12
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons