Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Voor hen is Gods nieuwe wereld

Matthijs de Jong, "Want voor hen is Gods nieuwe wereld", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal".

De vertaling van een bijzonder kernbegrip in Matteüs 4:23-5:12 zal worden toegelicht in dit artikel: de keuze voor ‘Gods nieuwe wereld’ als vertaling van het Griekse basileia tôn ouranôn (buiten Matteüs: basileia tou theou).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons