Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Woord of Gods Zoon?

Matthijs de Jong, "Het Woord of Gods Zoon? Uitleg over Johannes 1 in de Bijbel in Gewone Taal".

De Bijbel in Gewone Taal maakt opvallende keuzes. Bijvoorbeeld in Johannes 1:1 en Johannes 1:14, waar in het Grieks de term ho logos staat. De traditionele weergave daarvan is: het Woord. De Bijbel in Gewone Taal kiest voor: Gods Zoon. De openingszin van het Johannesevangelie luidt in de Bijbel in Gewone Taal: ‘In het begin was Gods Zoon er al.’
Waarom deze keuze? Kort gezegd: omdat dát precies is wat de tekst aan de lezer wil vertellen. Ik wil dat toelichten aan de hand van zeven vragen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Johannes 1.1 - Johannes 1.18
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons