Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Retorische vragen in Job

Jaap van Dorp, "Retorische vragen in Job", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel media_888_"Loeit een os bij zijn voederbak?"

Retorische vragen komen in de bijbelse teksten veel voor. Dit artikel bespreekt hoe er in de Bijbel in Gewone Taal wordt omgegaan met dit verschijnsel aan de hand van voorbeelden uit het boek Job.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons