Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De hemel toont Gods macht

Matthijs de Jong, "De hemel toont Gods macht". De weergave van Psalm 19 in de Bijbel in Gewone Taal

Dit artikel geeft uitleg over de manier waarop de metaforen in Psalm 19 zijn weergegeven in de Bijbel in Gewone Taal. Het gaat in op de vertaling van vers 2-3 en vers 5-7.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Psalmen 19
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons