Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verduidelijking in de BGT

Matthijs de Jong, "Verduidelijking in de Bijbel in Gewone Taal", verschenen onder dezelfde titel in Met Andere Woorden.

Dit artikel gaat in op de verduidelijking die de BGT biedt. Het gaat altijd om verduidelijking met behulp van informatie die aan de brontekst zelf ontleend wordt.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons