Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het echte geluk is voor ...

Matthijs de Jong, "'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben", verschenen in Met Andere Woorden onder de titel: "Enkele kernbegrippen in de Bijbel in Gewone Taal"

De vertaling van een bijzonder kernbegrip in Matteüs 4:23-5:12 wordt toegelicht in dit artikel: de keuze voor ‘het echte geluk is voor …’ als weergave van het Griekse makarioi.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Matteüs 5.3 - Matteüs 5.12
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.11
Volg ons